I. На основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, „МБАЛ-Пазарджик” АД, обявява следните свободни длъжности:

  • Лекар, специализант по Вътрешни болести;
  • Лекар, специализант по Спешна медицина;
  • Лекар, специализант по Педиатрия;
  • Лекар, специализант по Акушерство и гинекология;
  • Лекар, специализант по Нервни болести;
  • Лекар, специализант по Инфекциозни болести;
  • Лекар, специализант по Урология;
  • Лекар, специализант по Физикална и рехабилитационна медицина.
  • Лекар, специализант по Образна диагностика.

 

Телефон за информация: 034/408-602, 0882/805-651

 

 

logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.