Допуснати кандидати до обявения конкурс за лекари-специализанти:

 

 

 1. Д-р Петър Атанасов Божикин – кандидат за лекар-специализант по Кардиология.
 2. Д-р Мартина Владимирова Шопова – кандидат за лекар-специализант по Инфекциозни болести.
 3. Д-р Лучия Петрова Арбалиева – кандидат за лекар-специализант по Акушерство и гинекология.
 4. Д-р Атанаска Георгиева Джалъзова – кандидат за лекар-специализант по Вътрешни болести.
 5. Д-р Божидар Марио Николов – кандидат за лекар-специализант по Хирургия.
 6. Д-р Михаил Василев Чолаков – кандидат за лекар-специализант по Ендокринология и болести на обмяната.
 7. Д-р Радостин Петков Рашев – кандидат за лекар-специализант по Ендокринология и болести на обмяната.
 8. Д-р Емилия Станимирова Стоименова – кандидат за лекар-специализант по Ендокринология и болести на обмяната.
 9. Д-р Десислава Димитрова Търтова-Вълова – кандидат за лекар-специализант по Педиатрия.
 10. Д-р Даниела Красимирова Траянова – кандидат за лекар-специализант по Гастроентерология.
 11. Д-р Константин Георгиев Жилев – кандидат за лекар-специализант по Гастроентерология.
 12. Д-р Александър Минчев Танев – кандидат за лекар-специализант по Урология.

 

 

Конкурсът ще се проведе на 25.11.2020 г. от 10.00 часа в съответните отделения, с изключение на специалностите Гастроентерология и Ендокринология и болести на обмяната - конкурсът ще се проведе в залата за рапорти находяща се в управлението на болницата.

 

 

Телефон за информация: 034/408-626, 0882/805-644; 0882/805-651.

 

 

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

1. Дарение

2. Дарение за COVID-19