I. На основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, „МБАЛ-Пазарджик” АД, обявява следните свободни длъжности:

 

Лекар, специализант по Вътрешни болести – 2 бр.;

Лекар, специализант по Спешна медицина – 2 бр.;

Лекар, специализант по Педиатрия - 2 бр.;

Лекар, специализант по Акушерство и гинекология - 1 бр.

 

Телефон за информация: 034/408-602, 0882/805-651

 

 

II. Във връзка с обучението за придобиване на специалност " Обща медицина" прилагаме график за практическото обучение по отделните специалности и периода на обучение, както и списък на специализантите, които ще провеждат обучението.

logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.