Up

2017-03 „Абонаментно обслужване на съпровождащи дейности при ползване на специализиран софтуер, върху който „МБАЛ Пазарджик” АД е придобила лицензни права и закупуване на нови лицензи”

28.02.2017г.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

Възлагане на обществена поръчка на основание Глава 26 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява с предмет:

Абонаментно обслужване на съпровождащи дейности при ползване на специализиран софтуер, върху който „МБАЛ Пазарджик” АД е придобила лицензни права и закупуване на нови лицензи

публикувана в АОП с № 9061881

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9061881

 

infoobiava.pdf (770.52 kB)
dokumenti.pdf (5.06 MB)
obrazci.zip (62.22 kB)
info_udaljenie.pdf (748.10 kB)
novadata.doc (24.50 kB)
protokol1.pdf (1.42 MB)
dogovor.pdf (10.35 MB)
dop_spor.pdf (2.96 MB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.