Up

Обобщена информация по чл. 230 от ЗОП

Обобщена Информация по чл. 230 , ал.1 , т. 7 от ЗОП за 2018 г. (1)

Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.