Up

Публични покани

2019-11 „Текущ ремонт на сградния фонд на „МБАЛ Пазарджик” АД” (5)

2019-09 „Доставка и монтаж на нова газова горелка” (5)

2019-08 „Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД - 2019г.” (7)

2019-06 „Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД – 2019г. “ (8)

2019-05 “ Доставка на серуми, реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология към „МБАЛ Пазарджик” АД за 2019 г.” (5)

2019-03: „Доставка на канцеларски материали, отпечатване и доставка на бланки и формуляри, доставка на тонер касети и термо етикети с размер 25/56 мм и доставка на офис столове необходими за дейността на „МБАЛ Пазарджик” АД – 2019 г.” (8)

2018-16 Абонаментно сервизно обслужване на специализиран софтуер и закупуване на нови лицензи при съпровождащи дейности, върху който „МБАЛ Пазарджик” АД е придобила лицензни права (6)

Информация по чл. 230, ал.1 т.7 от ЗОП (1)

2018-09- Избор на пет финансови институции за комплексно банково обслужване на „МБАЛ Пазарджик ” АД и дъщерното дружество „МЦДП – ВИВА” ЕООД (5)

2018-08 Доставка на миещи и почистващи препарати, уреди за почистване и еднократни кърпи за ръце за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД (9)

2018-04 Предоставяне на подкрепително - тонизираща храна за кръводарители на обща стойност 8 лева с ДДС в търговски обект на Изпълнителя на територията на гр. Пазарджик - 2018-2019 г. (5)

Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.