Up

Публични покани

2018-12- Доставка на видео лапароскопска система за хирургия (7)

Информация по чл. 230, ал.1 т.7 от ЗОП (1)

2018-09- Избор на пет финансови институции за комплексно банково обслужване на „МБАЛ Пазарджик ” АД и дъщерното дружество „МЦДП – ВИВА” ЕООД (5)

2018-08 Доставка на миещи и почистващи препарати, уреди за почистване и еднократни кърпи за ръце за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД (9)

2018-06 Доставка на серуми, реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология към „МБАЛ Пазарджик” АД за 2018г. (7)

2018-05 Доставка на канцеларски материали, отпечатване и доставка на бланки и формуляри, доставка на тонер касети и термо етикети с размер 25/56 мм и доставка на офис столове необходими за дейността на „МБАЛ Пазарджик” АД (7)

2018-04 Предоставяне на подкрепително - тонизираща храна за кръводарители на обща стойност 8 лева с ДДС в търговски обект на Изпълнителя на територията на гр. Пазарджик - 2018-2019 г. (5)

2018-01 „Доставка на компютри, компютърни компоненти и копирна техника“ за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД с периодично възлагане по заявки на Възложителя (7)

2017-13 “Доставка дезинфектанти за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД” (5)

2017-10 „Ремонт на операционни зали в сградата на МБАЛ Пазарджик АД” (5)

2017 - 05 „Доставка на рентгеноконтрастно средство с международно непатентно наименование /INN/ Iomeprol ” (6)

2017-03 „Абонаментно обслужване на съпровождащи дейности при ползване на специализиран софтуер, върху който „МБАЛ Пазарджик” АД е придобила лицензни права и закупуване на нови лицензи” (8)

2017 - 02 “Доставка на миещи и почистващи препарати, уреди за почистване и еднократни кърпи за ръце за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД – 2017 г“ (5)

2017 - 01 “ Доставка на серуми, реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология към „МБАЛ Пазарджик” АД за 2017 г.” (5)

2016 - 23 “Доставка на канцеларски материали, отпечатване и доставка на бланки и формуляри, доставка на тонер касети и термо етикети с размер 25/56 мм и доставка на офис столове необходими за дейността на „МБАЛ Пазарджик” АД” (5)

2016 - 16 „Предоставяне на подкрепително- тонизираща храна за кръводарители на обща стойност 8 лева с ДДС в търговски обект на Изпълнителя на територията на гр. Пазарджик - 2017 г. “ (6)

2016-12 ”Доставка на допълнителен общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД” (6)

2016 - 04 “Доставка дезинфектанти за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” за 2016- 2017 г. “ (4)

2016 - 03 „Избор на пет финансови институции за комплексно банково обслужване на „МБАЛ Пазарджик ” АД и дъщерното дружество „МЦДП – ВИВА” ЕООД” (5)

Powered by Phoca Download
logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.