Up

2017-13 “Доставка дезинфектанти за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД”

27.09.2017г.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

с предмет:

“Доставка дезинфектанти за нуждите на

МБАЛ Пазарджик АД”

публикувана в АОП с № 9068683

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9068683

 

Образци (59.68 kB)
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.