Up

2018-08 Доставка на миещи и почистващи препарати, уреди за почистване и еднократни кърпи за ръце за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД

01.03.2018г.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

За обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Процедура чрез събиране на оферти с обява с предмет : “Доставка на миещи и почистващи препарати, уреди за почистване и еднократни кърпи за ръце за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД “

 

публикувана в АОП с № 9073435

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9073435

 

Образци (72.40 kB)
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.