Up

2019-06 „Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД – 2019г. “

21.03.2019

  

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

с предмет:

Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД – 2019г.

публикувана в АОП с № 9086887

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9086887

 

Образци (51.47 kB)
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.