Up

2018-14 Абонаментно и сервизно обслужване на специализирана медицинска апаратура, собственост на „МБАЛ Пазарджик” АД

18.07.2018г.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Абонаментно и сервизно обслужване на специализирана медицинска апаратура, собственост на  „МБАЛ Пазарджик” АД

публикувано обявление в Официалния вестник на Европейския съюз под номер 311163 в брой S 136 от 18/07/2018.

с Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2018-0007 и ID 857395, публикувано на 18.07.2018г.

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=857398&mode=view

 

Образци (97.53 kB)
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
Страница 1 от 2
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.