Съвет на директорите

 

Д-р ВАСИЛ КОСТОВ ВЪЛЧЕВupravitel-vasil-valchev
Изпълнителен Директор

Завършва висше медицинско образование степен магистър по медицина във ВМИ – Пловдив през 1982 г.

Започва кариерата си в Районна болница гр. Крумовград – 1982-1983 г. в хирургично отделение. Отбива редовната си военна служба във ВМА – София и различни поделения на БНА. През месец януари 1986 г. започва работа като Завеждащ СЗУ с. Ивайло. От месец Май 1986 г. работи като ординатор във ВТОРА Хирургия на МБАЛ Пазарджик. През месец септември 1998 г. става началник на ВТОРА Хирургия на МБАЛ Пазарджик. От месец ноември 2009 г. е медицински управител на МБАЛ „Здраве” гр. Пазарджик .
На 26 юни 2013 г. е избран за Изпълнителен Директор на МБАЛ Пазарджик АД.

Специализации:
1991 г. – Обща хирургия;
1996 г. – втора специалност „Детска хирургия”;
2001 г. – Здравен мениджмънт, МУ – Пловдив.

 

Д-р ТОДОР ЮНАКОВ - Председателt-unakov-bord1

Завършва медицина във ВМИ – Пловдив,филиал Пазарджик през 1983 г.
Започва работа като акушер- гинеколог в Районна болница гр. Ивайловград 
От 1993 г. до 1998 г. е директор на Районната болница в гр.Ивайловград.
От 1998 г. до 2003 г. е директор на дирекция“Здравни дейности“ в РЦЗ – гр. Кърджали

Специализации:
1991 г. –Акушерство и гинекология
От 2003 г. до момента е главен експерт в Министерство на здравеопазването в Дирекция „Управление на медицинските дейности“
Д-р Юнаков е председател на Съвета на директорите в „МБАЛ Пазарджик „АД.

 

CAM 1944-temnilovД-р КРАСИМИР МАНОЛОВ ТЕМНИЛОВ - Зам. Председател

Завършил медицина във ВМИ-Пловдив през 1992г.
От 1993 г. до 1995 г. - ординатор по контрола на изписване на безплатни рецепти към градска поликлиника-Пазарджик.
От 01.04.1998 г. до 30.10.2004 г. - ординатор в психиатрично отделение при МБАЛ-АД-Пазарджик.
От 01.11.2004 г. до 01.05.2007 г. - началник на психиатрично отделение при МБАЛ-АД-Пазарджик.
От 08.05.2007 г. до 31.12.2007 г. доболничен психиатър при "ДКЦ-Ескулап" ООД-Пазарджик.
От 01.01.2008 г. до момента доболничен психиатър при "ДКЦ-1-Пазарджик" ЕООД и "ДКЦ-1-Велинград" ЕООД

Магистратури:
2004 г. - специалност "Психиатрия" ВМИ" Ив. Петрович Павлов"-Пловдив
2010 г. -магистратура "Здравен мениджмънт" - МУ-катедра "Обществено здравеопазване"-Пловдив

Квалификации:
2004 г. обучение по проблемите на детската психопатология МУ-гр. Пловдив
2013 г. ръководител на програми за лечение с опиеми агонисти и агонисти-антагонисти на лица зависими към опиоиди.

 

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Д-р Тодор Димитров Юнаков

Д-р Васил Костов Вълчев

Д-р Красимир Манолов Темнилов

 

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 във връзка с чл.1, т.46 от ЗПКОНПИ Д-р Васил Костов Вълчев

Декларация по чл.35, ал.1, т.3 във връзка с чл.1, т.46 от ЗПКОНПИ Д-р Васил Костов Вълчев

 

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 във връзка с чл.1, т.46 от ЗПКОНПИ Д-р Красимир Манолов Темнилов

Декларация по чл.35, ал.1, т.3 във връзка с чл.1, т.46 от ЗПКОНПИ Д-р Красимир Манолов Темнилов

 

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 във връзка с чл.1, т.46 от ЗПКОНПИ Д-р Тодор Димитров Юнаков

Декларация по чл.35, ал.1, т.3 във връзка с чл.1, т.46 от ЗПКОНПИ Д-р Тодор Димитров Юнаков

 

МБАЛ ПАЗАРДЖИК РЪКОВОДСТВО
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.