Болничната аптека задоволява потребностите на отделенията с лекарствени средства и медицински консумативи.

ДЕЙНОСТИ

В нея се получават, съхраняват и отпускат по лекарствени листове разрешени за употреба в страната лекарствени продукти и медицински консумативи. Отпуска скъпоструващи лекарства по Наредба № 34 на МЗ. Съхранява и отпуска наркотични вещества, като за целта има създадени условия за съхранение, съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Аптеката е част от болничната информационна система за регистриране движението на лекарствените средства и медицинските консумативи, с разделно отчитане на лекарствената терапия на всеки пациент.

Управител аптека - м.ф. Илинка Лазарова
Зам. управител - м.ф. Милена  Лалева
Фармацевти - Даниела Митева
Телефони: 034/ 408 669, 0882 805 618 МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА БОЛНИЧНА АПТЕКА
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.