Болничната аптека задоволява потребностите на отделенията с лекарствени средства и медицински консумативи.

ДЕЙНОСТИ

В нея се получават, съхраняват и отпускат по лекарствени листове разрешени за употреба в страната лекарствени продукти и медицински консумативи. Отпуска скъпоструващи лекарства по Наредба № 34 на МЗ. Съхранява и отпуска наркотични вещества, като за целта има създадени условия за съхранение, съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Аптеката е част от болничната информационна система за регистриране движението на лекарствените средства и медицинските консумативи, с разделно отчитане на лекарствената терапия на всеки пациент.

Управител аптека - м.ф. Илинка Лазарова

зам. управител - м.ф. Милена  Лалева
Фармацевти - Генка Миндова, Венета Кузева, Лиляна Радкова, Катя Пейчинова, Надя Тодорова 
Телефони: 034/ 408 669, 0882 805 618


МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА БОЛНИЧНА АПТЕКА
logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.