ДЕЙНОСТ

В лабораторията се извършва анализ на следните параметри:

  • Хематологични
  • Уринен анализ
  • Клинико-химични - белтъци, субстрати, ензими, липидна обмяна, електролити, олигоелементи, кръвно-газов анализ
  • Хемостазеологични

Използва затворена система за вземане на кръв.

Лабораторията е оборудвана с необходимата съвременна апаратура - биохимични анализатори, хематологични анализатори, йон-селективни  анализатори, автоматичен коагулометър, глюкоанализатор, имунологичен анализатор.

Клинична лаборатория има разработена система за вътрешна оценка на качеството на получените резултати и участва в НСВОК, за което получава съответните сертификати.

Персоналът е с висока квалификация - 3-ма лекари и 18 клинични лаборанти.

Началник отделение - Д-р Ели ЧАПАРОВА
Ординатори - Д-р Мирослав БОЖУРИН, Д-р Мариана ЧОЛОВА
Ст. лаборант - Мария ГЕОРГИЕВА
Телефони: 034/ 408 702, 0882 805 639, 0882 805 638

eli-chaparovaД-р Ели ЧАПАРОВА - Началник лаборатория

Завършва медицина във ВМИ-Пловдив през 1984 г.
От 1984 до 1987 г. работи като участъков педиатър в Детско поликлинично отделение на ОРБ-Пазарджик. От 1987 до 2007 г. работи като лекар клинична лаборатория.
От 5.01.2007 г. е Началник Клинична лаборатория.
Придобива специалност “Клинична лаборатория” през 1992г.

logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.