ДЕЙНОСТ
Извършва се биопсична и аутопсионна дейност.

В отделението се обработват хирургични и инструментални биопсии. Хистологичната диагностика обхваща широк диапазон от хирургични, гинекологични, бронхобелодробни, гастроентерологични, дерматологични, оториноларингологични и очни заболявания. Цитологичната диагностика обхваща предимно гинекологични, гастроентерологични и белодробни заболявания.
Извършва се също така и съдебно-медицинска дейност по нареждане на МВР (полицейско дознание) и структурите на Министерството на правосъдието - следствени служби, прокуратура и съдилища в областта.

Изготвят се и документи за застрахователните компании и дружества.
Организацията на работата в отделението се осъществява според правилата на добрата медицинска практика при спазване на служебната и професионална тайна, както и според изискванията на Наказателния и Наказателно-процесуалния кодекс за специфичните права и задължения на съдебно-медицинските експерти.

Началник отделение - Д-р Борис Пеев
Лекари:  д-р Александър Тотев
Ст.лаборант: Грозденка Петрова
Телефони: 034/ 408 748

boris-peevД-р Борис ПЕЕВ - Началник отделение

Завършва медицина във ВМИ-Пловдив през 1982 г. 
Работи като участъков лекар във Вътрешна поликлиника гр. Смолян. От 1983 г. е асистент към Катедрата по Патологична анатомия на ВМИ-Пловдив. През 1993 г. работи като Началник Съдебно-медицински кабинет на Военна болница - Пловдив. 
Началник Патологоанатомично отделение на МБАЛ-Пазарджик АД е от 2002 г. 
Притежава специалност “Патологична анатомия и цитология” от 1991 г. и втора специалност “Съдебна медицина” от 1997 г. 

 

logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.