ДЕЙНОСТ

Дейността на отделението се изразява в:

  • Кръвонабиране - за осигуряване нуждите от кръв и кръвни биопрепарати на болните в района на гр. Пазарджик
  • Съхранение на взетата кръв
  • Имунохематологична диагностика на болните от всички болници от района
  • Консултации на отделенията по въпросите на трансфузионната хематология
  • Експедиция на необходимите кръвни биопрепарати по индикации за болните

Отделението разполага със следната апаратура: биомиксер, центрофуги, хладилна база.
В отделението работят 1 лекар, двама биолози, една медицинска сестра, 4-ма фелдшери, 4-ма клинични лаборанти, 2-ма санитари.

Началник отделение: д-р Ваня СТОЕВА-ИВАНОВА
Биолози: Миленка Енева, Евелина Паунова 
Старша мед. сестра - Петя Минкова
Телефони: 034/ 408 708, 408 709, 0882 805 617

vanya-stoevaД-р Ваня СТОЕВА - Началник отделение

Завършва медицина във ВМИ-Пловдив, филиал Пазарджик през 1982 г.
През 1983 г. започва работа в Отделението по трансфузионна хематология.
Придобива специалност “Трансфузионна хематология” през 1988 г.
От 1988 г. е Началник отделението.

logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.