ДЕЙНОСТ

Дейността на отделението се изразява в:

  • Кръвонабиране - за осигуряване нуждите от кръв и кръвни биопрепарати на болните в района на гр. Пазарджик
  • Съхранение на взетата кръв
  • Имунохематологична диагностика на болните от всички болници от района
  • Консултации на отделенията по въпросите на трансфузионната хематология
  • Експедиция на необходимите кръвни биопрепарати по индикации за болните

Отделението разполага със следната апаратура: биомиксер, центрофуги, хладилна база.
В отделението работят 1 лекар, двама биолози, една медицинска сестра, 4-ма фелдшери, 4-ма клинични лаборанти, 2-ма санитари.

Началник отделение - д-р Ваня СТОЕВА-ИВАНОВА
Биолози :-Миленка Енева , Евелина Паунова 
Старша мед. сестра - Марийка СТОЕВА
Телефони: 034/ 408 708, 408 709, 0882 805 617

vanya-stoevaД-р Ваня СТОЕВА - Началник отделение

Завършва медицина във ВМИ-Пловдив, филиал Пазарджик през 1982 г.
През 1983 г. започва работа в Отделението по трансфузионна хематология.
Придобива специалност “Трансфузионна хематология” през 1988 г.
От 1988 г. е Началник отделението.

logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.