1 ПЪРВО ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
2 ВТОРО ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
3 КАРДИОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ III-ТО НИВО С ИНВАЗИВНА ЛАБОРАТОРИЯ
4 ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
5 ЦЕНТРАЛЕН ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК
6 НЕВРОХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
7 АКУШЕРО - ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
8 НЕОНАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
9 ПЪРВО ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ
10 ВТОРО ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ
11 УРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
12 ОРТОПЕДО - ТРАВМАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
13 ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ, РЕАНИМАЦИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
14 ОЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
15 УНГ ОТДЕЛЕНИЕ
16 КОЖНО - ВЕНЕРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
17 НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
18 ИНФЕКЦИОЗНО ОТДЕЛЕНИЕ
19 НЕФРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ С ДИАЛИЗНА СТРУКТУРА
20 СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
21 ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА
22 ЦЕНТРАЛНА СТЕРИЛИЗАЦИЯ И ПЕРАЛНЯ
23 БОЛНИЧНА АПТЕКА
МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.