1 ПЪРВО ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
2 ВТОРО ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
3 КАРДИОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ III-ТО НИВО С КАТЕТ. ЛАБОРАТОРИЯ
4 ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
5 ЦЕНТРАЛЕН ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК
6 НЕВРОХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
7 АКУШЕРО - ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
8 НЕОНАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
9 ПЪРВО ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ
10 ВТОРО ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ
11 УРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
12 ОРТОПЕДО - ТРАВМАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
13 ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ, РЕАНИМАЦИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
14 ОЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
15 УНГ ОТДЕЛЕНИЕ
16 КОЖНО - ВЕНЕРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
17 НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
18 ИНФЕКЦИОЗНО ОТДЕЛЕНИЕ
19 НЕФРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ С ДИАЛИЗНА СТРУКТУРА
20 СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
21 ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА
22 ЦЕНТРАЛНА СТЕРИЛИЗАЦИЯ И ПЕРАЛНЯ
23 БОЛНИЧНА АПТЕКА
МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК
logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.