СТРУКТУРА и ДЕЙНОСТ

 Акушеро-гинекологичното отделение разполага с 30 легла. В  него  работят 10 лекари, от които 6-ма със специалност "Акушерство и гинекология”, 3 -ма специализанти,  акушерки,  операционни акушерки и  санитари.

 

ГИНЕКОЛОГИЧЕН СЕКТОР С ПАТОЛОГИЧНА БРЕМЕННОСТ 

Извършват се следните медицински дейности:

 • Комплексна диагностика на раковите и предраковите заболявания на женските гениталии;
 • Диагностика и лечение на доброкачествените тумори на женската полова система;
 • Диагностика и лечение на статичните заболявания на женските полови органи;
 • Диагностика и лечение на възпалителните и хормоналните заболявания и др.;
 • Диагностика и лечение при патологично протичаща бременност; пренатална диагностика с помощта на ултразвуково и кардиотокографско изследване.

РОДИЛЕН СЕКТОР
Разполага с приемна, предродилна зала и две родилни зали.
Дейността обхваща цялата физиология и патология на раждането и следродилния период. Добрата колаборация с ОАИЛ и Неонатологично отделение позволява своевременна и адекватна реакция при всички ситуации.
Отделението разполага с 4 ехографски апарата, включително триизмерен ехограф, хистероскоп, 2 фетални монитора, изцяло обновена родилна зала и операционна към нея.

 

Началник отделение – д-р Илиян Траянов, д.м. - специалност „Акушерство и гинекология“


Старши лекар: д-р Иво Цанов- специалност „Акушерство и гинекология

 

Лекари: д-р Елена Близнакова- специалност „Акушерство и гинекология“
д-р Иван Китов- специалност " Акушерство и гинекология"
д-р Анна Геворгян- специалност " Акушерство и гинекология" 
д-р Росица Георгиева-специалност „Акушерство и гинекология“


Специализанти: д-р Златка Панайотова, д-р Ния Атанасова, д-р Петя Дудова, д-р Даниела Велева


Старша акушерка – Стефка Танева

 

 

Телефони: 034/ 408 679, 034/408 677, 0882 805 634

 

g-stoyanov

Д -р Илиян Траянов,  д.м.  - Началник отделение

2007г. – завършва  МУ-Пловдив

2009г. - 2013г. - Специализация "Акушерство и гинекология"

2012г. -2016г. - асистент към МУ Пловдив, катедра "Акушерство и гинекология"

На 10.06.2016г. придобива степен „Доктор по медицина"„ след защитена дисертация на тема: "Доплерова велосиметрия на лява и  дясна маточна артерия като ранен скринингов тест за спонтанен аборт"

От месец юли 1999г. работи в МБАЛ- Пазарджик

ПРИДОБИТИ КВАЛИФИКАЦИИ:

 • УЗ диагностика в Акушерство и гинекология
 • Доплерова ехография
 • Фетална морфология и ехокардиография
 • Хистероскопия
 • Колпоскопия
 • Тъканно - деструктивно лечение на доброкачествени изменения на маточна шийка
МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК АКУШЕРО - ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

„Заедно в битката с COVID-19“

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 ЦКБ АД КЛОН ПАЗАРДЖИК

IBAN: BG40 CECB 9790 10А2 3181 00

BIC: CECBBGSF

Основание за превод: Дарение за COVID-19