СТРУКТУРА и ДЕЙНОСТ

В отделението работят 10 лекари, от които 5-ма със специалност "Акушерство и гинекология”, 5 -ма специализанти, 20 акушерки, 3 операционни акушерки и 14 санитари.

ГИНЕКОЛОГИЧЕН СЕКТОР С ПАТОЛОГИЧНА БРЕМЕННОСТ 

Извършват се следните медицински дейности:

 • Комплексна диагностика на раковите и предраковите заболявания на женските гениталии;
 • Диагностика и лечение на доброкачествените тумори на женската полова система;
 • Диагностика и лечение на статичните заболявания на женските полови органи;
 • Диагностика и лечение на възпалителните и хормоналните заболявания и др.;
 • Диагностика и лечение при патологично протичаща бременност; пренатална диагностика с помощта на ултразвуково и кардиотокографско изследване.

РОДИЛЕН СЕКТОР
Разполага с приемна, предродилна зала и две родилни зали.
Дейността обхваща цялата физиология и патология на раждането и следродилния период. Добрата колаборация с ОАРИЛ и Неонатологично отделение позволява своевременна и адекватна реакция при всички ситуации.
Отделението разполага с 4 ехографски апарата, включително триизмерен ехограф, хистероскоп, 2 фетални монитора, изцяло обновена родилна зала и операционна към нея.

Началник отделение – Д-р Илиян Траянов  д.м 
Старши ординатор - Д-р Иво Цанов 
Ординатори – д-р Георги Стоянов, д-р Елена Близнакова, д-р Иван Китов, д-р Златка Панайотова, д-р Анна Геворгян, д-р Ния Атанасова, д-р Митко Юлиянов, д-р Петя Дудова

Старша акушерка – Стефка Танева

Телефони: 034/ 408 679, 034/408 677, 0882 805 634

 

g-stoyanov

Д -р Илиян Траянов  д.м  - Началник отделение

2007г. – завършва  МУ-Пловдив

2009г. - 2013г. - Специализация "Акушерство и гинекология"

2012г. -2016г. - асистент към МУ Пловдив,катедра "Акушерство и гинекология"

На 10.06.2016г. придобива степен „ Доктор по медицина „ след защитена дисертация на тема: "Доплерова велосиметрия на лява и  дясна маточна артерия като ранен скринингов тест за спонтанен аборт"

От м.юли 1999г. работи в "МБАЛ Пазарджик" АД

ПРИДОБИТИ КВАЛИФИКАЦИИ:

 • УЗ диагностика в Акушерство и Гинекология
 • Доплерова ехография
 • Фетална морфология и ехокардиография
 • Хистероскопия
 • Колпоскопия
 • Тъканно - деструктивно лечение на доброкачествени изменения на маточна шийка
МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК АКУШЕРО - ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.