СТРУКТУРА

Отделението е най-голямото интензивно отделение в областта.
Разполага с 12 интензивни легла.
Обособени са два сектора - реанимационен и анестезиологичен.

ДЕЙНОСТ

В реанимационният сектор се провежда интензивно лечение на пациенти от всички възрасти с различни тежки, животозастрашаващи заболявания - хирургични, неврологични, инфекциозни заболявания, множествени травми и тежки заболявания на вътрешните органи.
В анестезиологият сектор се осигурява провеждането на анестезии за операции в областта на коремната и гръдната хирургия, неврохирургията, травматологията, акушерството и гинекологията, оториноларингологията, офталмологията, гастроентерологията и урологията.

ОАРИЛ разполага с уникална за областта апаратура за диагностика и поддържане на основните жизнени функции на пациенти в критично състояние.
В отделението работи висококвалифициран и мотивиран екип от медицински специалисти - лекари и специалисти по здравни грижи.

 

Началник отделение - Д-р Димитър Иванов
Ординатори –д-р Георги Тонков, д-р Боряна Христова-Станоева, д-р Сашко Георгиев Караджов, д-р Радослав Михов, д-р Живко Динев, д-р Събка Апостолова,
д-р Милен Георгиев, д-р Вътьо Вътев, д-р Иван Харизанов, д-р Емилия Траянова, д-р Ангел Добрев, д-р Даниела Ракитска и д-р Варта Шопова
Старша сестра - Спаска Петрова

 

Телефони: 034/ 408 608, 0882 805 619

Д-р Димитър Иванов - Началник отделение ivanov

Завършва висше медицинско образование в Медицински университет-гр. Пловдив през 2003 г.
Придобива специалност по Анестезиология и Интензивно лечение през 2013 г.
В периода 2003-2004 г. работи като лекар-ординатор в ЦСМП.
В МБАЛ Пазарджик работи от 2004 г. до 2016 г. като лекар-ординатор в ОАРИЛ.
От 2016 г. е началник на ОАИЛ в МБАЛ Пазарджик.

МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАЦИЯ
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.