СТРУКТУРА
Разполага с 34 легла в следните сектори:

 • Кардиология;
 • Обща патология;
 • Пулмология;
 • Хематология.

Отделението е създадено за 24-часово наблюдение на болните.

ДЕЙНОСТ
Осъществява лечение на болни със следните заболявания:

 • ИБС - нестабилна форма на ангина пекторис;
 • Изострена хронична сърдечна недостатъчност;
 • Ритъмни и проводни нарушения;
 • Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност;
 • Възпалителни заболявания на белите дробове;
 • Гнойни възпалителни заболявания на дихателната система;
 • Бронхиална астма;
 • Анемии.

Във II-ро Вътрешно отделение работят 7 лекари, от които 5 със специалност “Вътрешни болести”, 1 с “Кардиология, 1 с “Пулмология”, 2 с „Хематология, 10 специалисти по здравни грижи, 6 санитари.

Началник отделение - Д-р Георги СТАНЧЕВ
Ординатори –Старши ординатор д-р Веселин Иванов Николов, д-р Росица Георгиева Маринова, д-р Пламен Еленин, д-р Димитър Любомиров Савов, д-р Васка Йотова - Пенчева, д-р Виктория Димова, д-р Джахиде Емин
Старша мед. сестра – Мария Джамбазова-Бангеева - Магистър „Управление здравни грижи”


Телефони: 034/ 408 730, 408 731

georgi-stanchevД-р Георги СТАНЧЕВ - Началник отделение

Завършва медицина през 1987 г. във ВМИ “Ив. П. Павлов” гр. Пловдив.
От 1987 до 1988 г. работи като участъков терапевт в гр. Пазарджик. От 1988 до 2003 г. е ординатор във Второ вътрешно отделение - интензивен сектор.
От 2003 г. е Началник II-ро Вътрешно отделение.
През 1992 г. придобива специалност “Вътрешни болести”, а “Кардиология” - през 1996 г.
Специализирал е ехокардиография, велоергометрия, холтер на сърдечния ритъм, холтер за артериално налягане.

МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК ВТОРО ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.