СТРУКТУРА
Разполага с 34 легла.
Обособени са 3 сектора:

  • Интензивен
  • Сектор за респираторни заболявания;
  • Сектор за хронични инфекции.

ДЕЙНОСТ

Диагностично уточняване и лечение на заболявания от всички профили на педиатрията на деца от 1 до 18-годишна възраст.
Отделението разполага с интензивен сектор с монитори, инфузионни помпи, апарат за изкуствена белодробна вентилация, инхалаторни помпи .
В отделението работят 6 лекари, от които един началник отделение със специалност “Педиатрия”, 4-ма със специалност “Педиатрия”; 1 без специалност. 15 специалисти по здравни грижи.
Началник отделение - Д-р Валентин ДАНЧЕВ

Ординатори – Д-р Ангелина Цветкова Бояджиева, Д-р Мария Митева,  д-р Беатрис Саваджиян, д-р Димитрия Георгиева
Старша мед. сестра - Елена СТАВРОВСКА-Магистър по „Управление здравни грижи”

 

Телефони: 034/ 408 753, 408 754, 0882 805 636

 
Д-р Валентин ДАНЧЕВ – началник Второ Детско отделение

danchev-900

Завършва медицина през 1985 г. във ВМИ- гр. Пловдив. Придобива специалност „Педиатрия“през 1991г. в Медицинска академия гр.София.

От 1985 г. работи като лекар орд инатор в МБАЛ „Пазарджик“.
От 2013 г. е началник на Второ детско отделение.

 

 

 

МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК ВТОРО ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.