СТРУКТУРА

Разполага с 35 легла, от които 10 легла в интензивна зала.

 

ДЕЙНОСТ 

В отделението се осъществява дейност по обща кардиология, по интензивно лечение на сърдечно- съдовите заболявания и контрол на критичните нарушения на хемодинамиката, неинвазивна диагностика и инвазивна кардиология с 24- часово разположение за интервенционално лечение на остър миокарден инфаркт. 

В отделението работят 13 лекари, от които трима лекари със сертификат за инвазивна диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания.

 

n-andreevНачалник отделение:
д-р Николай Андреев

Завършва медицина във ВМИ-София през 1983г. От 1983г. до 1984г. работи в Окръжна клинична болница - Пазарджик като ординатор ревмокардиологичен кабинет Консултативна поликлиника; от 1984 до 1997г. - като ординатор във Второ вътрешно отделение; от 1997 до 1998г. - старши ординатор в същото отделение; от 1998 до 2000г. - завеждащ Ревмокардиологично отделение; 2000 - 2006г. - старши ординатор II-ро вътрешно отделение. От 2006 до 2011 г. е началник II- ро вътрешно отделение.

От 2011 г. е началник Кардиологично отделение.
Придобива специалност “Вътрешни болести” през 1991г. и “Кардиология” през 1994 год.

 

Старши ординатор: Д-р Петър Лазов

 

v-ivanovРъководител на катетеризационна лаборатория:
д-р Владимир Иванов дм

 

Ординатори: д-р Стефан Колев, д-р Иванка Праматарова, д-р Стоян Минев, д-р Радко Сертов, д-р Николина Райчева, д-р Светла Исова

 

Специализанти: д-р Костадин Узунов, д-р Надежда Ангелова, д-р Кристиан Аргиров, д-р Асен Дончев

 

Инвазивни кардиолози: д-р Петър Лазов, д-р Стефан Колев, д-р Владимир Иванов

 

Старша мед. Сестра: Величка Йончева- магистър „Управление здравни грижи”

 

Телефони: 034/ 408 729, 0882 805 616

 

МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК КАРДИОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ III-ТО НИВО
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.