КАРДИОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ III-ТО НИВО С КАТЕТЕРИЗАЦИОННА  ЛАБОРАТОРИЯ

СТРУКТУРА

Разполага с 34 легла, от които 10 легла в интензивен сектор.
ДЕЙНОСТ
В отделението се осъществява дейност по обща кардиология, по кардиологично –интензивно лечение на сърдечно-съдовите усложнения и контрол върху критичните нарушения на хемодинамиката, неинвазивна диагностика и инвазивна кардиология.
В отделението работят 15 лекари, от които 2-ма със сертификат за инвазивна диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания.

Началник отделение - Д-р Николай АНДРЕЕВ
Ст.ординатор: Д-р Петър ЛАЗОВ
Ординатори д-р Стоян Минев , д-р Светослав Стоименов, д-р Стефан Колев, д-р Николина Райчева, д-р Асен Дончев, д-р Иванка Праматарова, д-р Ирина Ганева-Караджова, д-р Стоян Гребенаров, д-р Надежда Ангелова, д-р Светла Исова, д-р Радко Сертов , д-р Костадин Павлов Узунов
Старша мед. сестра - Величка АНГЕЛОВА-магистър „Управление здравни грижи”
Телефони: 034/ 408 729, 0882 805 616

Д-р Николай АНДРЕЕВ - Началник отделение

Завършва медицина въnikolai-andreevв ВМИ-София през 1983г. От 1983г. до 1984г. работи в Окръжна клинична болница - Пазарджик като ординатор ревмокардиологичен кабинет Консултативна поликлиника; от 1984 до 1997г. - като ординатор във Второ вътрешно отделение; от 1997 до 1998г. - старши ординатор в същото отделение; от 1998 до 2000г. - Завеждащ Ревмокардиологично отделение; 2000 - 2006г. - старши ординатор II-ро вътрешно отделение. 

От 2006г. е началник Кардилогично отделение.
Придобива специалност “Вътрешни болести” през 1991г. и “Кардиология” през 1994 год.

МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК КАРДИОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ III-ТО НИВО
logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.