СТРУКТУРА

Кожно-венерологично отделение в гр. Пазарджик функционира от 1948 г. Има и диспансерни функции. То е единствено на територията на Пазарджишка област.
Отделението разполага с 10 легла и приемно-консултативен кабинет.
Материално-техническата база на отделението е на добро ниво и това позволява развитието на няколко тесни профила в дерматологията. За работа на разположение са микроскопи, електрокоагулатори, набор за биопсии, набор за тестуване, лампа за UVA и UVB лъчи и др.

ДЕЙНОСТ
В отделението се извършват диагностика и лечение на кожни и венерически заболявания съгласно съвременните изисквания в дерматологията,като това включва- автоимунни дерматози, бактериални и вирусни инфекции, псориазис, еритродермии и сифилис.
В отделението работят 2-ма лекари с призната специалност,2-ма специализанти, 6 специалисти по здравни грижи и 3 санитари.

Началник отделение - Д-р Стоянка БЕЙСКА 
Ординатори: 
Д-р Мария Йорданова Генова
Д-р Мария Георгиева Атанасова
Старша мед. сестра – Таня БОТЕВА-ПЕТРОВА

dr-beyska

Д-р Стоянка БЕЙСКА - Началник отделение

Завършва висше медицинско образование в МУ - гр. Пловдив през 2001г.
От 2001г. до 2008г. работи в ЦСМП Пазарджик.
Придобива специалност по дерматовенерология през 2008г.
От 2006г. до 2016г. работи в КАБКИС (кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН и полово предавани болести) като дерматовенеролог.
От 2008г. до 2013г. работи в МБАЛ Пазарджик в Кожно-Венерологично Отделение.
От 2013г. до 2016г. работи в ДКЦ Хигия в кожен кабинет.
От 2016г. е началник на КВО.
Завършени курсове по микология, венерология и криотерапия.

МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК КОЖНО - ВЕНЕРОЛОГИЧНО
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.