СТРУКТУРА

Разполага с 25 легла
Разкрит е електрофизиологичен сектор с функциониращи кабинети за извършването на високоспециализирани дейности по електродиагностика, електроенцефалография, електромиография и кабинет по доплерова сонография.
Интензивният сектор, единствен на територията на града, осъществяващ лечиние на исхемични и хеморагични инсулти, е оборудван със съвременна и модерна апаратура.

ДЕЙНОСТ

Лекуват се болни с органични заболявания на нервната система, като приоритетна нозологична структура е тежката неврологична патология, със социално значим характер, формирана преди всичко от постъпващите по спешност болни (остро настъпили мозъчно-съдови инциденти и количествени промени в съзнанието, епилептични гърчове и състояния, както и такива с отпадна огнищна и маркирана общомозъчна симптоматика от неясно естество).
Началник отделение - Д-р Николай СОТИРОВ
Ординатори – д-р Мария Хрисчева, д-р Запряна Иванова, д-р Васил Наков, д-р Айша Дурльова,д-р Спаска Лазарова Кръстева
Старша мед. сестра - Желязка ГЕОРГИЕВА

sotirov-900Д-р Николай СОТИРОВ - Началник отделение

Завършва медицина във ВМИ-Пловдив през 1991 г. Започва работа в Бърза помощ на ОРБ гр.Пазарджик.
В периода 1992-1994г. работи като лекар - ординатор в Неврологично отделение на ОРБ гр.Пазарджик.
През 1994-1995г е Началник на Неврологично отделение в Центъра по рехабилитация и профилактика на МО в гр.Велинград.
През 1996г.придобива специалност "Нервни болести". От 1996г.до 2007г работи като ординатор-невролог в Неврологично отделение на МБАЛ Пазарджик. През този период усъвършенствува специализацията си като придобива правоспособност по Доплерова сонография на нервните болести и Електромиография.
От 2007г.в продължение на пет години живее и работи като невролог в Неврологична клиника в гр.Нойбранденбург, Германия.
От януари 2013г. е ординатор-невролог в МБАЛ Пазарджик, а от октомври 2013г е Началник на отделението.

МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.