СТРУКТУРА
Нефрологично отделение разполага с 20 легла в т. ч. 2 токсикологични (за случаи на остри отравяния и интоксикации) и с 20 апарата за хемодиализа, като болните се диализират на 3 смени.

ДЕЙНОСТ

Извършва се лечение на болни с ХБН с хемодиализа, перитонеална диализа и други методи на извънбъбречно очистване на кръвта. Извършва се и лечение на болни с остра бъбречна недостатъчност и интоксикации, лекувани в други структури на болницата или в районните болници. Към отделението има кабинет за профилактика и лечение на болни с напреднала ХБН. Извършва се подготовка за диализното им лечение. В отделението се извършва и подготовка на подходящите болни за бъбречна трансплантация.

Началник отделение - Д-р Петър ШИКОВ 
Ординатори - д-р Събка Стефанова Апостолова – Янчева-токсиколог, д-р Людмил Димитров Спасов, д-р Крум Александров Златарев, д-р Величка Стойкова Стоянова, д-р Цветелина Чардакова, д-р Росица Ташева Робова-Калеева, д-р Веселина Крумова Латева, д-р Костадин Костадинов Стефанов
Старша мед.сестра - Елена Борисова Чавдарова
Телефони: 034/ 408 746, 408 744, 034/ 408 614

petar-shikovД-р Петър ШИКОВ - Началник отделение

Завършва медицина през 1981 г. във ВМИ-Пловдив.
През 1987 г. придобива специалност “Вътрешни болести” и “Нефрология” през 1990 г.
Началник на Отделение по хемодиализа е от 1998 г.

МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК НЕФРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.