СТРУКТУРА
Нефрологично отделение разполага с 20 легла в т. ч. 2 токсикологични (за случаи на остри отравяния и интоксикации) и с 20 апарата за хемодиализа, като болните се диализират на 3 смени.

ДЕЙНОСТ

Извършва се лечение на болни с ХБН с хемодиализа, перитонеална диализа и други методи на извънбъбречно очистване на кръвта. Извършва се и лечение на болни с остра бъбречна недостатъчност и интоксикации, лекувани в други структури на болницата или в районните болници. Към отделението има кабинет за профилактика и лечение на болни с напреднала ХБН. Извършва се подготовка за диализното им лечение. В отделението се извършва и подготовка на подходящите болни за бъбречна трансплантация.

Началник отделение - Д-р Петър ШИКОВ 
Ординатори - д-р Людмил Димитров Спасов, д-р Крум Александров Златарев, д-р Величка Стойкова Стоянова, д-р Цветелина Чардакова, д-р Росица Ташева Робова-Калеева, д-р Веселина Крумова Латева, д-р Костадин Костадинов Стефанов
Старша мед.сестра - Иванка Войводова- Бакалавър "Управление здравни грижи"
Телефони: 034/ 408 746, 408 744, 034/ 408 614

petar-shikovД-р Петър ШИКОВ - Началник отделение

Завършва медицина през 1981 г. във ВМИ-Пловдив.
През 1987 г. придобива специалност “Вътрешни болести” и “Нефрология” през 1990 г.
Началник на Отделение по хемодиализа е от 1998 г.

МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК НЕФРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.