1. "ДЗИ Животозастраховане"

2. Застрахователна компания " УНИКА ЖИВОТ" АД

3. ЗД"Съгласие" АД

4. ЗОФ "Медико"21

5. ЗОФ "ФИ Хелт" АД

6. ЗОФ "Дженерали"

7. ЗОФ "Надежда" АД

8. Здравноосигурителен фонд Далл Богг : Живот и здраве " ЕАД

9. ЗОК ЦКБ ЕАД

10. ЗД "Евроинс" АД

11. "Евроинс-здравно осигуряване" ЕАД

12."Здравноосигурителен институт"АД

13. ЗОФ "Доверие"

 

МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК ОРТОПЕДО - ТРАВМАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.