ДЕЙНОСТ

Дейността на отделението се изразява в:

  • Кръвонабиране - за осигуряване нуждите от кръв и кръвни биопрепарати на болните в района на гр. Пазарджик
  • Съхранение на взетата кръв
  • Имунохематологична диагностика на болните от всички болници от района
  • Консултации на отделенията по въпросите на трансфузионната хематология
  • Експедиция на необходимите кръвни биопрепарати по индикации за болните

Отделението разполага със следната апаратура: биомиксер, центрофуги, хладилна база.

 

 

Началник отделение: д-р Ваня Стоева-Иванова-специалност „Трансфузионна хематология“
Лекар: д-р Дора Шопова-специалност „Акушерство и гинекология“
Биолози: Миленка Енева, Евелина Паунова
Старша мед. сестра - Петя Минкова

 

Телефони: 034/ 408 708, 408 709

 

vanya-stoevaД-р Ваня Стоева - Началник отделение

Завършва медицина във ВМИ-Пловдив, филиал Пазарджик през 1982 г.
През 1983 г. започва работа в Отделението по трансфузионна хематология.
Придобива специалност “Трансфузионна хематология” през 1988 г.
От 1988 г. е началник  на отделението.

МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК ОТДЕЛЕНИЕ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.