СТРУКТУРА
Отделението разполага с 10 болнични легла, самостоятелна операционна зала и Сектор за лазерно лечение.

ДЕЙНОСТ

  • Микрохирургични интервенции;
  • Реконструктивни операции на предния очен сегмент;
  • Хирургия на клепачите и слъзните пътища;
  • Хирургично лечение на катаракта;
  • Хирургично лечение на глаукома;
  • Лазертерапия.

За осъществяване на диагностичната и лечебна дейност отделението използва съвременна апаратура: IAG лазер, автокераторефрактометър, фотошпалт лампа, офталмоскоп, скиаскоп, компютърен периметър, ретинофот, А-скен, аномалоскоп, операционен микроскоп, апарат за факоемулсификация, коагулатор, апарат за предна витректомия, пахиметър.
В отделението работят 6-ма лекари, от които 2-ма с призната специалност по “Очни болести”, 6 –ма специалисти по здравни грижи.

Началник отделение - Д-р Анастас КОРУЕВ
Ординатори – д-р Вера Хаджиева, д-р Пенка Апостолова, д-р Даниела Неделина
Старша мед. сестра - Катя ГРИГОРОВА
Телефони: 034/ 408 733, 0882 805 621

d-r-Koruev-ochno-otdelenieНачалник отделение - Д-р Анастас КОРУЕВ
Завършва медицина във ВМИ“Пловдив“ през 1990г. 
През 1995г. придобива специалност „Очни болести“ в МУ-гр.София. 
През 2001г придобива специалност „Здравен мениджмънт“. 
През 2006г и 2007г. завършва курс по „Катарактална хирургия“последователно в Индия и Италия.
От 1991г. работи като лекар ординатор в Очно отделение на МБАЛ „Пазарджик“.
От 2013г е началник на Очно отделение.

МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК ОЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.