СТРУКТУРА
Отделението разполага с 10 болнични легла, самостоятелна операционна зала и Сектор за лазерно лечение.

ДЕЙНОСТ

  • Микрохирургични интервенции;
  • Реконструктивни операции на предния очен сегмент;
  • Хирургия на клепачите и слъзните пътища;
  • Хирургично лечение на катаракта;
  • Хирургично лечение на глаукома;
  • Лазертерапия.

За осъществяване на диагностичната и лечебна дейност отделението използва съвременна апаратура: IAG лазер, автокераторефрактометър, фотошпалт лампа, офталмоскоп, скиаскоп, компютърен периметър, ретинофот, А-скен, аномалоскоп, операционен микроскоп, апарат за факоемулсификация, коагулатор, апарат за предна витректомия, пахиметър.
В отделението работят 6-ма лекари, от които 2-ма с призната специалност по “Очни болести”, 6 –ма специалисти по здравни грижи.

Началник отделение - Д-р Анастас КОРУЕВ
Ординатори –д-р Цветанка Кавръкова, д-р Вера Хаджиева, д-р Стела Москова, д-р Пенка Апостолова, д-р Даниела Неделина
Старша мед. сестра - Катя ГРИГОРОВА
Телефони: 034/ 408 733, 0882 805 621

d-r-Koruev-ochno-otdelenieНачалник отделение - Д-р Анастас КОРУЕВ
Завършва медицина във ВМИ“Пловдив“ през 1990г. 
През 1995г. придобива специалност „Очни болести“ в МУ-гр.София. 
През 2001г придобива специалност „Здравен мениджмънт“. 
През 2006г и 2007г. завършва курс по „Катарактална хирургия“последователно в Индия и Италия.
От 1991г. работи като лекар ординатор в Очно отделение на МБАЛ „Пазарджик“.
От 2013г е началник на Очно отделение.

МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК ОЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.