СТРУКТУРА

Разполага с 34 легла, разпределени в два сектора:

  • Детски кърмачески сектор
  • Клинично - алергологичен сектор

ДЕЙНОСТ

Диагностично уточняване и лечение на заболявания от всички профили на педиатрията на деца от 0 до 1-годишна възраст.
Новата медицинска апаратура,в голямата си част дарение от Българската Коледа дава възможност за адекватна диагностика и терапия на детските заболявания.
В отделението работят лекари-специалисти по “Детски болести”, “Инфекциозни болести”, “Клинична алергология” и специалисти по здравни грижи .
Началник отделение - Д-р Елена ВАСИЛЕВА-ЦЕРОВСКА
Ординатори – Д-р Пламен Парнарев, Д-р Лушка Иванова - Маринова, Д-р Татяна Ченчева, Д-р Мария Митева,д-р Стела Герова,д-р Нели Костова Петерчева
Старша мед. сестра - Петрунка Николова
Телефони: 034/ 408 757, 408 756, 0882 805 620

elena-vasileva-tserovska

Д-р Елена ВАСИЛЕВА- ЦЕРОВСКА - Началник отделение

Завършва медицина през 1986 г. във ВМИ-Пловдив. От 1986 до 2000 г. работи в Първо детско отделение.
От 2000 г. е Началник Първо детско отделение.
Придобива специалност “Педиатрия” през 1992 г. Има завършен курс по Абдоминална ехография за деца през 1996 г.

 

 

МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК ПЪРВО ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.