СТРУКТУРА

Разполага с 22 легла, разпределени в два сектора:

  • Детски кърмачески сектор
  • Клинично - алергологичен сектор

ДЕЙНОСТ

Диагностично уточняване и лечение на заболявания от всички профили на педиатрията на деца от 0 до 1-годишна възраст.
Новата медицинска апаратура, в голямата си част дарение от Българската Коледа дава възможност за адекватна диагностика и терапия на детските заболявания.
В отделението работят лекари-специалисти по “Детски болести”, “Инфекциозни болести”, “Клинична алергология” и специалисти по здравни грижи.

 

Началник отделение - д-р Елена Василева -Церовска-специалност „Детски болести“


Старши лекар: д-р Пламен Парнарев-специалност „Детски болести“,“Физиотерапия“, „Клинична алергология“


Лекари: д-р Лушка Иванова – Маринова-специалност „Детски болести“,“Инфекциозни болести“
д-р Татяна Ченчева-специалност „Детски болести“
д-р Мария Митева-Куленска
д-р Стела Герова
д-р Нели Петерчева-специалност „Детски болести“
д-р Величка Накова


Старша мед. сестра - Петрунка Николова

 

Телефони: 034/ 408 757, 408 756, 0882 805 620

 

 

elena-vasileva-tserovska

Д-р Елена Василева- Церовска - Началник отделение

Завършва медицина през 1986 г. във ВМИ-Пловдив. От 1986 до 2000 г. работи в Първо детско отделение.
От 2000 г. е Началник  на Първо педиатрично отделение.
Придобива специалност “Педиатрия” през 1992 г. Има завършен курс по Абдоминална ехография за деца през 1996 г.

 

 

МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК ПЪРВО ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

„Заедно в битката с COVID-19“

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 ЦКБ АД КЛОН ПАЗАРДЖИК

IBAN: BG40 CECB 9790 10А2 3181 00

BIC: CECBBGSF

Основание за превод: Дарение за COVID-19