СТРУКТУРА

Разполага с 34 легла, разпределени в два сектора:

  • Детски кърмачески сектор
  • Клинично - алергологичен сектор

ДЕЙНОСТ
Диагностично уточняване и лечение на заболявания от всички профили на педиатрията на деца от 0 до 1-годишна възраст.
Новата медицинска апаратура,в голямата си част дарение от Българската Коледа дава възможност за адекватна диагностика и терапия на детските заболявания.
В отделението работят лекари-специалисти по “Детски болести”, “Инфекциозни болести”, “Клинична алергология” и специалисти по здравни грижи .

Началник отделение - Д-р Елена ВАСИЛЕВА-ЦЕРОВСКА
Ординатори – Д-р Пламен Пърнарев,Д-р Лушка Иванова - Маринова,Д-р Петя Караджова,Д-р Татяна Ченчева
Старша мед. сестра - Спаска ЕРМЕНКОВА
Телефони: 034/ 408 757, 408 756, 0882 805 620

elena-vasileva-tserovska

Д-р Елена ВАСИЛЕВА- ЦЕРОВСКА - Началник отделение

Завършва медицина през 1986 г. във ВМИ-Пловдив. От 1986 до 2000 г. работи в Първо детско отделение.
От 2000 г. е Началник Първо детско отделение.
Придобива специалност “Педиатрия” през 1992 г. Има завършен курс по Абдоминална ехография за деца през 1996 г.

МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК ПЪРВО ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ
logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.