СТРУКТУРА
Отделението функционира от 01.02.2007 г. като самостоятелна структура с легла за диагностично изясняване за 24 часа.

ДЕЙНОСТ

  • Регистрационно-информационен сектор - свързан е с единната информационна система на болницата.
  • Зала за диагностично уточняване и наблюдение - с 3 легла за престой до 24 часа.
  • Противошокова зала с апаратура за мониториране на жизнените параметри- дефибрилатор, респиратор и инфузионни помпи.

Екипът на Спешно отделение се състои от 12 лекари, фелдшери и медицински сестри и помощен персонал.

Началник отделение - Д-р Лидия ГОЧЕВА
Ординатори – д-р Албена Петкова, д-р Георги Панчев, д-р Гергана Анчева, д-р Дора Панчева, д-р Руска Китова, д-р Пламен Еленин, д-р Пламен Крумов, д-р Ивелина Дикова, д-р Николай Недялков, д-р Александър Тотев, д-р Фардин Фаридин
Старша мед. сестра - Ангелина Йорданова Сотирова

lidiya-gochevaД-р Лидия ГОЧЕВА - Началник отделение

Завършва медицина във МУ-Пловдив през 2003 г.
От 2004 до 2007 г. работи в ЦСМП гр. Пазарджик като лекар-ординатор. От 2007 до 2010 г. работи в Първо вътрешно отделение на МБАЛ – Пазарджик като ординатор.
През 2009 г. специализира Спешна медицина.
От 20.10.2010 г. е началник Спешно отделение.

logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.