СТРУКТУРА
Разполага с 10 легла.

ДЕЙНОСТ
Дейността на отделението е насочена в две направления - лечебна и диагностично-консултативна. Извършва се цялостно обслужване на болни - диагностика, стационарно лечение /консервативно и оперативно/, за което има осигурена 24-часова готовност.
Лекуват се всички хронични и остри УНГ заболявания, както и травмите в областта на лицето и шията, приети по спешност.

Наличното оборудване дава възможност за осъществяване на различни оперативни интервенции в областта на гълтача и сливиците, носа и околоносните кухини, микроларингохирургия, ендоскопия на хранопровод, за екстракция на чужди тела и за бужиране при стриктури.

Аудиометричната апаратура спомага своевременното диагностициране на намаления слух /глухота/, причината за това и възможностите за неговото оперативно или консервативно лечение.
В отделението се осъществява и качествено слухопротезиране на деца и възрастни.

В отделението работят 4-ма лекари с придобита специалност по УНГ болести и един специализант.

Началник отделение - Д-р Костадин ЗЛАТАРЕВ 
Ординатори –д-р Владимир Ат. Атанасов, д-р Георги Стойнов Илчев, д-р Димитър Манолов Митрев
Старша мед. сестра - Стоянка КАРАДЖОВА – Магистър „Управление здравни грижи”.
Телефони: 034/ 408 737, 408 735, 0882 805 656

kostadin-zlatarevД-р Костадин ЗЛАТАРЕВ - Началник отделение

Завършва медицина през 1985 г. във ВМИ-Пловдив. Оттогава и досега работи в УНГ отделение на МБАЛ-Пазарджик АД.
Началник на отделението е от 1998 г.
Придобива специалност “УНГ болести” през 1989 г.

МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК УНГ ОТДЕЛЕНИЕ
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.