СТРУКТУРА
Разполага с 10 легла.

ДЕЙНОСТ
Дейността на отделението е насочена в две направления - лечебна и диагностично-консултативна. Извършва се цялостно обслужване на болни - диагностика, стационарно лечение /консервативно и оперативно/, за което има осигурена 24-часова готовност.
Лекуват се всички хронични и остри УНГ заболявания, както и травмите в областта на лицето и шията, приети по спешност.

Наличното оборудване дава възможност за осъществяване на различни оперативни интервенции в областта на гълтача и сливиците, носа и околоносните кухини, микроларингохирургия, ендоскопия на хранопровод, за екстракция на чужди тела и за бужиране при стриктури.

Аудиометричната апаратура спомага своевременното диагностициране на намаления слух /глухота/, причината за това и възможностите за неговото оперативно или консервативно лечение.
В отделението се осъществява и качествено слухопротезиране на деца и възрастни.

В отделението работят 4-ма лекари с придобита специалност по УНГ болести и един специализант.

Началник отделение - Д-р Костадин ЗЛАТАРЕВ 
Ординатори –д-р Владимир Ат. Атанасов, д-р Георги Стойнов Илчев, д-р Димитър Манолов Митрев, д-р Павлина Иванова Аврамова
Старша мед. сестра - Стоянка КАРАДЖОВА – Магистър „Управление здравни грижи”.
Телефони: 034/ 408 737, 408 735, 0882 805 656

kostadin-zlatarevД-р Костадин ЗЛАТАРЕВ - Началник отделение

Завършва медицина през 1985 г. във ВМИ-Пловдив. Оттогава и досега работи в УНГ отделение на МБАЛ-Пазарджик АД.
Началник на отделението е от 1998 г.
Придобива специалност “УНГ болести” през 1989 г.

МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК УНГ ОТДЕЛЕНИЕ
logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.