vasil-valchev

 

Д-р Васил Костов Вълчев

Изпълнителен Директор

Завършва висше медицинско образование степен магистър по медицина във ВМИ – Пловдив през 1982 г.
Започва кариерата си в Районна болница гр. Крумовград – 1982-1983 г. в хирургично отделение. Отбива редовната си военна служба във ВМА – София и различни поделения на БНА. През месец януари 1986 г. започва работа като Завеждащ СЗУ  с. Ивайло. От месец Май 1986 г. работи като ординатор във ВТОРА Хирургия на МБАЛ Пазарджик. През месец септември 1998 г. става началник на ВТОРА Хирургия на МБАЛ Пазарджик. От месец ноември 2009 г. е медицински управител на  МБАЛ „Здраве” гр. Пазарджик .
На 26 юни 2013 г. е избран за Изпълнителен Директор на МБАЛ Пазарджик АД.

 

Специализации:

-    1991 г. – Обща хирургия;
-    1996 г. – втора специалност „Детска хирургия”;
-    2001 г. – Здравен мениджмънт, МУ – Пловдив.

logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.