Ако имате оплаквания, без да се притеснявате може да подадете жалба до Изпълнителния Директор на болницата или друга институция, в кутията за жалби и похвали, която се намира на входа на административната сграда. Сигнализирайки Вие подпомагате отстраняването на нередности, несъответствия и/или "лоши" практики в диагностично-лечебния процес и възникващите взаимоотношения между всички участници в процесите протичащи в едно лечебно заведение. Това от своя страна ще допринесе за повишаване на качеството на дейностите и услугите предлагани от "МБАЛ-Пазарджик" АД.

По същият ред и начин може да направите предложения за подобряване на дейността, качеството, вида и обема на предлаганите услуги и др.

logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.