"МБАЛ-Пазарджик" АД обявява предложение за места, финансирани от държавата за

специализанти  по следните специалности:

  1. Обща и клинична патология;
  2. Педиатрия;
  3. Трансфузионна хематология;
  4. Неонатология;
  5. Микробиология.

 

Желаещите да кандидатстват, подават писмено заявление в срок до 10 април 2023 г.

Към РЗИ ще бъде подадена информация само за местата, за които са подадени заявления.

За одобрените от Министъра на здравеопазването места, "МБАЛ-Пазарджик" АД ще

обяви конкурс в срок до 10.09.2023 г.

 

 

 

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение