"МБАЛ-Пазарджик" АД обявява конкурс за лекари, специализанти по следните специалности:

Физикална и рехабилитационна медицина - 1 щатна длъжност;

Очни болести - 1 щатна длъжност;

Хирургия - 1 щатна длъжност;

Инфекциозни болести - 1 щатна длъжност;

Обща и клинична патология - 1 щатна длъжност;

Гастроентерология - 1 щатна длъжност;

Нервни болести - 1 щатна длъжност;

Кардиология - 1 щатна длъжност;

Урология - 1 щатна длъжност;

Педиатрия - 1 щатна длъжност.

 

Документи за участие ще се приемат от 27.01.2023 г. до 27.02.2023 г. вкл., от 08.00 ч. до 15.30 ч.

всеки работен ден.

 

ОБЯВА

Заявление за участие
ОБЯВА

Физикална и рехабилитационна медицина - Въпросник/конспект за теоритичния изпит

Очни болести - 

Хирургия - Въпросник/конспект за теоритичния изпит

Инфекциозни болести - Въпросник/конспект за теоритичния изпит

Обща и клинична патология - Въпросник/конспект за теоритичния изпит

Гастроентерология - Въпросник/конспект за теоритичния изпит

Нервни болести - Въпросник/конспект за теоритичния изпит

Кардиология - Въпросник/конспект за теоритичния изпит

Урология - Въпросник/конспект за теоритичния изпит

Педиатрия - Въпросник/конспект за теоритичния изпит

 

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение