I. "МБАЛ-Пазарджик" АД, обявява следните места за специализанти, финансирани

от държавата:

 

 1. Акушерство и гинекология   - 1 бр.;

2. Вътрешни болести                 - 1 бр.;

3. Инфекциозни болести           - 1 бр.;

4. Кардиология                           - 1 бр.;

5. Нервни болести                      - 1 бр.;

6. Нефрология                            - 1 бр.;

7. Обща и клинична патология - 1 бр.;

8. Очни болести                          - 1 бр.;

9. Педиатрия                               - 1 бр.;

10. Спешна медицина                - 1 бр.;

11. Урология                               - 1 бр.;

12. Хирургия                              - 1 бр.

 

 Лицата, които биха желали да кандидатстват следва да заявят желанието си писмено в

деловодството на "МБАЛ-Пазарджик" АД, в срок до 10.09.2022 г.

 

 

II. "МБАЛ- Пазарджик" АД, обявява конкурс за лекар, специализант по Кардиология,

на място финансирано от държавата.

 

Обява

Заявление

Указания

Конспект

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение