26.06.2024г.

На основание чл. 28, ал.1, във връзка с ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с ПМС №85 от 30.04.2020г., „МБАЛ Пазарджик“ АД отправя настоящата покана към всички финансови институции за представяне на оферти за финансови услуги за комплексно банково  обслужване. 

 

ПОКАНА

 

ОБРАЗЦИ

 

 

29.07.2022г.

На основание чл. 28, ал.1, във връзка с ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с ПМС №85 от 30.04.2020г., отправя настоящата покана към всички финансови институции за представяне на оферти за финансови услуги за комплексно банково обслужване на „МБАЛ Пазарджик“ АД и дъщерното дружество „МЦДП – ВИВА” ЕООД”

 

ПОКАНА

 

ОБРАЗЦИ

 

 

 

  

На основание чл. 28, ал. 3 от Правилника за прилагане на

Закона за публичните предприятия, приет с ПМС №85 от 30.04.2020 г. за избор на

финансова институция за предоставяне на комплексно банково обслужване на „МБАЛ Пазарджик” АД.

 

 

ПОКАНА

 

ОБРАЗЦИ

 

 

 

 

16.03.2022г.

На основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и т.1 и т. 2 от Правилата по Приложение №1 към чл. 29 , ал. 2 от ППЗПП, „МБАЛ Пазарджик” АД обявява търг с тайно наддаване на активи, собственост на лечебното заведение.

 

Обявление

 

Решение

 

Образци

 

Договор - 1

 

Договор - 2

 

Договор - 3

 

Протокол търг

 

Решение за класиране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение