Up

Вътрешен конкурентен избор по рамкови споразумения

2020-16 „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ Пазарджик“ АД по Рамково споразумение № РД- 11 -270 от 22.06.2020г.“ (9)

2020-17 „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ Пазарджик“ АД по Рамково споразумение № РД- 11 -277 от 24.06.2020г.“ (7)

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ Пазарджик“ АД по Рамково споразумение № РД- 11 -54 от 28.01.2021г.“ (9)

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ Пазарджик“ АД по Рамково споразумение № РД- 11 -55 от 28.01.2021г.“ (10)

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ Пазарджик“ АД по Рамково споразумение № РД- 11 -62 от 01.02.2021г.“ (11)

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ Пазарджик“ АД по Рамково споразумение № РД- 11 -102 от 25.02.2021г.“, (8)

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ Пазарджик“ АД по Рамково споразумение № РД- 11 -110 от 01.03.2021г.“ (11)

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ Пазарджик“ АД по Рамково споразумение № РД- 11 -151 от 19.03.2021г.“, (12)

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ Пазарджик“ АД по Рамково споразумение № РД- 11 -158 от 26.03.2021г.“ (14)

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ Пазарджик“ АД по Рамково споразумение № РД- 11 -163 от 29.03.2021г.“, (10)

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ Пазарджик“ АД по Рамково споразумение № РД- 11 -164 от 29.03.2021г.“ (7)

Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение