Up

Открити процедури по ЗОП

2020-15 Доставка на лекарствени и фармацевтични продукти за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД - 2020-2022г. (32)

2020-14 „Абонаментно и сервизно обслужване на специализирана медицинска апаратура, собственост на „МБАЛ Пазарджик” АД - 2020 - 2022г." (24)

2020-10 „Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД - 2020-2022“ (39)

2019-16 "Tранспорт на хемодиализно болни от домът им до Нефрологично отделение с диализна структура към на “МБАЛ Пазарджик” АД и обратно”- 2020 - 2022 г.” (11)

2019-13 Договаряне без предварително обявление с предмет : “Доставка на електрическа енергия от Доставчик от последна инстанция за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД за периода 2019 – 2022 г.” (3)

2018-22 „Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, изкърпване, гладене и сортиране по отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло, халати и одеяла на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД 2019 – 2021 г.” (12)

2018-02 Доставка чрез наем на пет броя апарати за хемодиализа, включително осигуряване на сервизното обслужване за нуждите на НОДС към МБАЛ Пазарджик АД (7)

Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение