Съвет на директорите

 

 

Д-р Красимир  Манолов  Темнилов-изпълнителен директор

Завършил медицина във ВМИ-Пловдив през 1992г. d-r TemnilovОт 1993 г. до 1995 г. - ординатор по контрола на изписване на безплатни рецепти към градска поликлиника-Пазарджик.
От 01.04.1998 г. до 30.10.2004 г. - ординатор в Психиатрично отделение при МБАЛ-Пазарджик.
От 01.11.2004 г. до 01.05.2007 г. - началник на Психиатрично отделение при МБАЛ-Пазарджик.
От 08.05.2007 г. до 31.12.2007 г. доболничен психиатър при "ДКЦ-Ескулап" ООД-Пазарджик.


От 01.01.2008 г. работи като доболничен психиатър при "ДКЦ-1-Пазарджик" ЕООД и "ДКЦ-1-Велинград" ЕООД

 

От 2008г.  до  месец март 2017г. е представител на община Пазарджик в Общото събрание на МБАЛ-Пазарджик

 

От 23 март 2017г. до 18 ноември 2019г. е зам.председател в Съвета на директорите на МБАЛ-Пазарджик.

 

От 18.11.2019г. е изпълнителен директор на МБАЛ-Пазарджик.
Магистратури
2004 г. - специалност "Психиатрия" във  ВМИ" Ив. Петрович Павлов"-Пловдив
2010 г. -магистратура "Здравен мениджмънт" - МУ-катедра "Обществено здравеопазване"-Пловдив
Квалификации:
2004 г. обучение по проблемите на детската психопатология  в МУ-гр. Пловдив
2013 г. ръководител на програми за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.

 

Д-р Тодор  Димитров  Юнаков  -Зам. председател на СДt-unakov-bord1

Завършва медицина във ВМИ – Пловдив, филиал Пазарджик през 1983 г.
Започва работа като акушер- гинеколог в Районна болница в  гр. Ивайловград 
От 1993 г. до 1998 г. е директор на Районната болница в гр.Ивайловград.
От 1998 г. до 2003 г. е директор на дирекция“Здравни дейности“ в РЦЗ – гр. Кърджали

Специализации:
1991 г. –Акушерство и гинекология
От 2003 г. до момента е главен експерт в Министерство на здравеопазването в Дирекция „Управление на медицинските дейности“
Д-р Юнаков е зам. председател на Съвета на директорите в „МБАЛ Пазарджик „АД.

stanoev

Д-р  Иван Стойчев Станоев-Председател на  СД

Завършва висше медицинско образование със  степен магистър по медицина във ВМИ – Пловдив през 1997 г.Започва работа като лекар в ЦСМП в МБАЛ-Пазарджик през 1997г.

През 2001г. става общопрактикуващ лекар в ДКЦ"Ескулап", а от 2019г. е  управител на "Фамилна медицина" ООД.

На 21 февруари  2020 г. е избран за член на Съвета на директорите на МБАЛ- Пазарджик АД.
Специализации:

2005г-2010Гг. – Специализация " Обща медицина";

Член на Световната организация на общопрактикуващите лекари- WONCA

Членува в Европейското дружество за безопасност и качество в общата медицинска практика-EQUIP

 

Д-р  Станоев е председател на Съвета на директорите в „МБАЛ Пазарджик „ АД.

 

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Д-р Красимир Манолов Темнилов

  

Д-р Тодор Димитров Юнаков

 

Д-р Иван Стойчев Станоев

 

savet

  

 

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 във връзка с чл.1, т.46 от ЗПКОНПИ Д-р Красимир Манолов Темнилов

Декларация по чл.35, ал.1, т.3 във връзка с чл.1, т.46 от ЗПКОНПИ Д-р Красимир Манолов Темнилов

 

Декларация по чл. 35, ал.1 т.1 във връзка с чл. 1, т.46 от ЗПКОНПИ Д-р Красимир Манолов Темнилов 

Декларация по чл. 35, ал.1 т.3 във връзка с чл. 1, т.46 от ЗПКОНПИ Д-р Красимир Манолов Темнилов

 

Декларация по чл. 35, ал.1 т.1 във връзка с чл. 1, т.46 от ЗПКОНПИ Д-р Красимир Манолов Темнилов 

Декларация по чл. 35, ал.1 т.3 във връзка с чл. 1, т.46 от ЗПКОНПИ Д-р Красимир Манолов Темнилов

 

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 във връзка с чл.1, т.46 от ЗПКОНПИ Д-р Тодор Димитров Юнаков

Декларация по чл.35, ал.1, т.3 във връзка с чл.1, т.46 от ЗПКОНПИ Д-р Тодор Димитров Юнаков

 

 

Декларация по чл. 35, ал.1 т.1 във връзка с чл. 1, т.46 от ЗПКОНПИ Д-р Иван Стойчев Станоев 

Декларация по чл. 35, ал.1 т.3 във връзка с чл. 1, т.46 от ЗПКОНПИ Д-р Иван Стойчев Станоев

 

 

 

 

МБАЛ ПАЗАРДЖИК РЪКОВОДСТВО
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение