Съвет на директорите

 

 

Д-р Красимир  Манолов  Темнилов-изпълнителен директор

Завършил медицина във ВМИ-Пловдив през 1992 г. d-r TemnilovОт 1993 г. до 1995 г. - ординатор по контрола на изписване на безплатни рецепти към градска поликлиника-Пазарджик.
От 01.04.1998 г. до 30.10.2004 г. - ординатор в Психиатрично отделение при МБАЛ-Пазарджик.
От 01.11.2004 г. до 01.05.2007 г. - началник на Психиатрично отделение при МБАЛ-Пазарджик.
От 08.05.2007 г. до 31.12.2007 г. доболничен психиатър при "ДКЦ-Ескулап" ООД-Пазарджик.


От 01.01.2008 г. работи като доболничен психиатър при "ДКЦ-1-Пазарджик" ЕООД и "ДКЦ-1-Велинград" ЕООД.

 

От 2008г.  до  месец март 2017г. е представител на община Пазарджик в Общото събрание на МБАЛ-Пазарджик.

 

От 23 март 2017г. до 18 ноември 2019г. е зам.председател в Съвета на директорите на МБАЛ-Пазарджик.

 

От 18.11.2019г. е изпълнителен директор на МБАЛ-Пазарджик.
Магистратури
2004 г. - специалност "Психиатрия" във  ВМИ" Ив. Петрович Павлов"-Пловдив
2010 г. -магистратура "Здравен мениджмънт" - МУ-катедра "Обществено здравеопазване"-Пловдив
Квалификации:
2004 г. обучение по проблемите на детската психопатология  в МУ-гр. Пловдив
2013 г. ръководител на програми за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди

 

Проф.  Златин Иванов Киряков, д-р-Зам. председател на СДprof Kiryakov

Завършил АУ-Пловдив през 1992 г. със специалност "Агроинженер", както и специалност "Икономика"  в същия университет, Академия на МВР през 1996г. „Право” във ВТУ „Св. Кирил и Методий” през 2006 г., ВА“Г.С.Раковски“-2013, 2015 г.

Доктор по „Национална сигурност” – 2013 г.
Доцент по „Национална сигурност” – 2014 г.
Професор по „Обществени комуникации и информационни науки” – 2017 г.
Началник на отдел „Мобилизационна подготовка и сигурност” в УМБАЛ “Св. Георги“-Пловдив.
Член на Международната полицейска асоциация (1РА) и на Българска асоциация на полицейските началници.
Автор на над 50 доклада, статии, учебници и монографични изследвания в областта на здравеопазването, сигурността.
Преподава в различни университети.

 

d-r Ivan Stanoev

Д-р  Иван Стойчев Станоев-Председател на  СД

Завършва висше медицинско образование със  степен магистър по медицина във ВМИ – Пловдив през 1997г.

Започва работа като лекар в ЦСМП на МБАЛ-Пазарджик през 1997г.

През 2001г. става общопрактикуващ лекар в ДКЦ"Ескулап", а от 2019 г. е  управител на "Фамилна медицина" ООД.

На 21 февруари  2020 г. е избран за член на Съвета на директорите на "МБАЛ- Пазарджик" АД.
Специализации:

2005 г. - 2010 г. – Специализация "Обща медицина";

Член на Световната организация на общопрактикуващите лекари- WONCA

Членува в Европейското дружество за безопасност и качество в общата медицинска практика-EQUIP

 

Д-р  Станоев е председател на Съвета на директорите в "МБАЛ Пазарджик"  АД.

 

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Д-р Красимир Манолов Темнилов

  

Проф. Златин Иванов Киряков

 

Д-р Иван Стойчев Станоев

 

DSC 06755555

  

 

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 във връзка с чл.1, т.46 от ЗПКОНПИ Д-р Красимир Манолов Темнилов

Декларация по чл.35, ал.1, т.3 във връзка с чл.1, т.46 от ЗПКОНПИ Д-р Красимир Манолов Темнилов

 

Декларация по чл. 35, ал.1 т.1 във връзка с чл. 1, т.46 от ЗПКОНПИ Д-р Красимир Манолов Темнилов 

Декларация по чл. 35, ал.1 т.3 във връзка с чл. 1, т.46 от ЗПКОНПИ Д-р Красимир Манолов Темнилов

 

Декларация по чл. 35, ал.1 т.1 във връзка с чл. 1, т.46 от ЗПКОНПИ Д-р Красимир Манолов Темнилов 

Декларация по чл. 35, ал.1 т.3 във връзка с чл. 1, т.46 от ЗПКОНПИ Д-р Красимир Манолов Темнилов

 

 

 


Декларация по чл. 35, ал.1 т.1 във връзка с чл. 1, т.46 от ЗПКОНПИ Д-р Тодор Димитров Юнаков

Декларация по чл.35, ал.1, т.3 във връзка с чл.1, т.46 от ЗПКОНПИ Д-р Тодор Димитров Юнаков

 

 

Декларация по чл. 35, ал.1 т.1 във връзка с чл. 1, т.46 от ЗПКОНПИ Д-р Иван Стойчев Станоев 

Декларация по чл. 35, ал.1 т.3 във връзка с чл. 1, т.46 от ЗПКОНПИ Д-р Иван Стойчев Станоев

 

 Писмо -здравен министър Писмо

 

 Декларация-образец Декларация-образец

  


Декларация по чл. 35, ал.1 т.1 във връзка с чл. 1, т.46 от ЗПКОНПИ  д-р Иван Стойчев  Станоев

 

Декларация по чл. 35, ал.1 т.3 във връзка с чл. 1, т.46 от ЗПКОНПИ  д-р Иван Стойчев  Станоев

 

 

 Декларация по чл.35, ал.1, т.1 във връзка с чл.1, т.46 от ЗПКОНПИ проф. Златин Иванов Киряков

 

Декларация по чл.35, ал.1, т.3 във връзка с чл.1, т.46 от ЗПКОНПИ проф. Златин Иванов Киряков

 

 

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 във връзка с чл.1, т.46 от ЗПКОНПИ д-р Красимир Манолов Темнилов

 

Декларация по чл.35, ал.1, т.3 във връзка с чл.1, т.46 от ЗПКОНПИ д-р Красимир Манолов Темнилов

 

 

 

МБАЛ ПАЗАРДЖИК РЪКОВОДСТВО
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение