ДЕЙНОСТ

В Клиничната лаборатория на МБАЛ - Пазарджик се извършват широка гама изследвания, седем дни в седмицата, 365 дни в годината.
Клиничната лаборатория е акредитирана с най-високата оценка от Министерството на здравеопазването.
Безопасността за здравето на пациентите е гарантирана чрез използването на затворена система за вземане на кръв, при стриктно спазване на правилата за вътреболнична хигиена.
Материално-техническата база, медицинската апаратура и дейности в МДЛ са в съответствие с изискванията на Медицински стандарт по Клинична лаборатория.

 

Видове лабораторни изследвания:


- Лабораторна хематология и цитология- ПКК с 22 показателя, ретикулоцити, СУЕ, ДКК, морфология на еритроцити.


- Хемостазни изследвания.


- Биохимични изследвания- ензими, субстрати, електролити и микроелементи, индивидуални белтъци, гликиран хемоглобин.


- Маркери на възпалението.


- Кръвно-газов анализ


- Хормони, туморни маркери, кардиологични маркери.


- Урини- качествени проби и количествени определения.


- Ликвор – качествени проби и количествени определения.

 

-Обща цитология-пунктати от серозни кухини- плеврална, коремна, перикардиална, ставна, храчки, аспирати.


Началник отделение- д-р Ели Чапарова-специалност „Клинична лаборатория“


Лекари: д-р Марияна Кожухарова- специалност „Епидемиология на инфекциозните болести“, „ Клинична лаборатория“

               

 Специализанти: д-р Мария Добрева,д-р Паулина Китова


Ст. лаборант-Первин Еминова - специалност "Управление на здравните грижи"

Телефони: 034/ 408 702, 0882 805 639

 

 

eli-chaparovaД-р Ели Чапарова - Началник лаборатория

Завършва медицина във ВМИ-Пловдив през 1984 г.
От 1984 до 1987 г. работи като участъков педиатър в Детско поликлинично отделение на ОРБ-Пазарджик.

От 1987 до 2007 г. работи като лекар  в Клинична лаборатория.
От  05.01.2007 г. е началник  на Клинична лаборатория.
Придобива специалност “Клинична лаборатория” през 1992г.

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение