ДЕЙНОСТ

Дейността на отделението се изразява в:

  • Кръвонабиране - за осигуряване нуждите от кръв и кръвни биопрепарати на болните в района на град  Пазарджик
  • Съхранение на взетата кръв
  • Имунохематологична диагностика на болните от всички болници от района
  • Консултации на отделенията по въпросите на трансфузионната хематология
  • Експедиция на необходимите кръвни биопрепарати по индикации за болните

Отделението разполага със следната апаратура: биомиксер, центрофуги, хладилна база.

 

Работно време с кръводарители:

понеделник -петък : 07.30-13.00 ч.

 

 

 

Началник отделение: д-р Ваня Стоева-Иванова-специалност „Трансфузионна хематология“


Лекар: д-р Дора Шопова-специалност „Акушерство и гинекология“


Биолози: Миленка Енева, Евелина Паунова


Старша мед. сестра - Петя Минкова

 

Телефони: 034/ 408 708, 408 709

 

vanya-stoevaД-р Ваня Стоева - Началник отделение

Завършва медицина във ВМИ-Пловдив, филиал Пазарджик през 1982 г.
През 1983 г. започва работа в Отделението по трансфузионна хематология.
Придобива специалност “Трансфузионна хематология” през 1988 г.
От 1988 г. е началник  на отделението.

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение