СТРУКТУРА и ДЕЙНОСТ

 Акушеро-гинекологичното отделение разполага с 30 легла. В  него  работят  лекари,акушерки,  операционни акушерки и  санитари.

 

ГИНЕКОЛОГИЧЕН СЕКТОР С ПАТОЛОГИЧНА БРЕМЕННОСТ 

Извършват се следните медицински дейности:

  • Комплексна диагностика на раковите и предраковите заболявания на женските гениталии;
  • Диагностика и лечение на доброкачествените тумори на женската полова система;
  • Диагностика и лечение на статичните заболявания на женските полови органи;
  • Диагностика и лечение на възпалителните и хормоналните заболявания и др.;
  • Диагностика и лечение при патологично протичаща бременност; пренатална диагностика с помощта на ултразвуково и кардиотокографско изследване.

РОДИЛЕН СЕКТОР
Разполага с приемна, предродилна зала и две родилни зали.
Дейността обхваща цялата физиология и патология на раждането и следродилния период. Добрата колаборация с ОАИЛ и Неонатологично отделение позволява своевременна и адекватна реакция при всички ситуации.
Отделението разполага с 4 ехографски апарата, включително триизмерен ехограф, хистероскоп, 2 фетални монитора, изцяло обновена родилна зала и операционна към нея.

 

Началник отделение – д-р Анна Геворгян- специалност „Акушерство и гинекология“


Старши лекар: д-р Иво Цанов- специалност „Акушерство и гинекология"

 

Лекари: 

д-р Елена Близнакова- специалност „Акушерство и гинекология“

д-р Иван Китов- специалност " Акушерство и гинекология"
д-р Васко Кацаров-специалност "Акушерство и гинекология"

д-р Петя Дудова-специалност "Акушерство и гинекология"

 

Специализанти: д-р Апостол Кичуков


Старша акушерка – Стефка Танева

 

Телефони: 034/ 44 19 27

 

DSC

Началник на АГО -д-р Анна Геворгян
 
Д-р Анна Геворгян завършва медицина в Медицински университет - град Пловдив през 2006г.
Специализира "Акушерство и гинекология" към АГ клиника към МУ-Пловдив под ръководството на проф. Милчев в периода 2008 – 2012 година.

През 2018г. придобива специалност “ Акушерство и гинекология” в МУ-Пловдив.

Работи като лекар- ординатор в АГО на МБАЛ- Пазарджик от месец май 2017г.

От 17 октомври 2022 г. е назначена за началник на Акушеро-гинекологичното отделение на МБАЛ-Пазарджик.

 

 

МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК АКУШЕРО - ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение