СТРУКТУРА и ДЕЙНОСТ

 Акушеро-гинекологичното отделение разполага с 30 легла. В  него  работят 9 лекари, от които шестима със специалност "Акушерство и гинекология”, трима специализанти, акушерки,  операционни акушерки и  санитари.

 

ГИНЕКОЛОГИЧЕН СЕКТОР С ПАТОЛОГИЧНА БРЕМЕННОСТ 

Извършват се следните медицински дейности:

 • Комплексна диагностика на раковите и предраковите заболявания на женските гениталии;
 • Диагностика и лечение на доброкачествените тумори на женската полова система;
 • Диагностика и лечение на статичните заболявания на женските полови органи;
 • Диагностика и лечение на възпалителните и хормоналните заболявания и др.;
 • Диагностика и лечение при патологично протичаща бременност; пренатална диагностика с помощта на ултразвуково и кардиотокографско изследване.

РОДИЛЕН СЕКТОР
Разполага с приемна, предродилна зала и две родилни зали.
Дейността обхваща цялата физиология и патология на раждането и следродилния период. Добрата колаборация с ОАИЛ и Неонатологично отделение позволява своевременна и адекватна реакция при всички ситуации.
Отделението разполага с 4 ехографски апарата, включително триизмерен ехограф, хистероскоп, 2 фетални монитора, изцяло обновена родилна зала и операционна към нея.

 

Началник отделение – д-р Илиян Траянов, д.м. - специалност „Акушерство и гинекология“


Старши лекар: д-р Иво Цанов- специалност „Акушерство и гинекология

 

Лекари: д-р Елена Близнакова- специалност „Акушерство и гинекология“
д-р Иван Китов- специалност " Акушерство и гинекология"
д-р Анна Геворгян- специалност " Акушерство и гинекология" 
д-р Росица Георгиева-специалност „Акушерство и гинекология“

 

Специализанти:  д-р Ния Атанасова-Кузманова, д-р Петя Дудова


Старша акушерка – Стефка Танева

 

Телефони: 034/ 44 19 27

 

g-stoyanov

Д -р Илиян Траянов,  д.м.  - Началник отделение

2007г. – завършва  МУ-Пловдив

От 2.01.2008 г. започва работа в клиниката по Акушерство и гинекология към УМБАЛ „Свети Георги“ в град Пловдив.

2009г. - 2013г. - Специализация "Акушерство и гинекология"

2012г. -2016г. - асистент към МУ Пловдив, катедра "Акушерство и гинекология"

На 10.06.2016г. придобива степен „Доктор по медицина"„ след защитена дисертация на тема: "Доплерова велосиметрия на лява и  дясна маточна артерия като ранен скринингов тест за спонтанен аборт"

 

От 2016 г. до момента, след спечелен конкурс е началник на Отделение по акушерство и гинекология към МБАЛ- Пазарджик.

ПРИДОБИТИ КВАЛИФИКАЦИИ:

 • УЗ диагностика в Акушерство и гинекология
 • Доплерова ехография
 • Фетална морфология и ехокардиография
 • Хистероскопия
 • Колпоскопия
 • Тъканно - деструктивно лечение на доброкачествени изменения на маточна шийка
МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК АКУШЕРО - ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение