СТРУКТУРА
Разполага с 32  легла в следните сектори:

 • Кардиология;
 • Обща патология;
 • Пулмология;
 • Хематология.

Отделението е създадено за 24-часово наблюдение на болните.

 

ДЕЙНОСТ
Осъществява лечение на болни със следните заболявания:

 • ИБС - нестабилна форма на ангина пекторис;
 • Изострена хронична сърдечна недостатъчност;
 • Ритъмни и проводни нарушения;
 • Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност;
 • Възпалителни заболявания на белите дробове;
 • Гнойни възпалителни заболявания на дихателната система;
 • Бронхиална астма;
 • Анемии.

Във II-ро Вътрешно отделение работят 8 лекари, от които 3-ма  със специалност “Вътрешни болести”, 1 с “Кардиология, 1 с “Пулмология”, 1 с „Хематология".

 

Началник отделение-д-р Георги Станчев- специалност „Вътрешни болести“, „Кардиология“


Старши лекар -д-р Веселин Николов- специалност „Вътрешни болести“


Лекари: д-р Росица Маринова -специалност " Вътрешни болести"
д-р Джахиде Емин-специалност „ Клинична хематология“

д-р Елена Шопова- специалност  "Пневмология и фтизиатрия"

д-р Пламен Еленин

д-р Кадир Ичли 

д-р Доган Айтимур

д-р Мехмед Ташкъран

 

Старша мед.сестра– Мария Джамбазова-Бангеева - специалност "Управление на Здравните грижи"

 

Телефони: 034/ 408 730, 408 731

 

 

georgi-stanchevД-р Георги Станчев- Началник отделение

Завършва медицина през 1987 г. във ВМИ “Ив. П. Павлов” в  гр. Пловдив.
От 1987 до 1988 г. работи като участъков терапевт в гр. Пазарджик. От 1988 до 2003 г. е ординатор във Второ вътрешно отделение- интензивен сектор.
От 2003 г. е Началник на  Второ  вътрешно отделение.
През 1992 г. придобива специалност “Вътрешни болести”, а “Кардиология” - през 1996 г.
Специализирал е ехокардиография, велоергометрия, холтер на сърдечния ритъм, холтер за артериално налягане.

МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК ВТОРО ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение