За изписването Ви от болницата ще бъдете уведомени предварително. Ако нямате възможност и желаете - ще уведомим близките Ви.

При желание да напуснете и лекарят не е съгласен с това, ще подпишете документ, в който подробно са описани възможните рискове за Вашето здраве и съответните последствия. При преждевременно напускане на болницата, ще Ви се наложи да заплатите направените разходи от ЛЗ до момента на напускането ви - НЗОК не заплаща при неспазен минимален болничен престой.
Лекуващият лекар ще издаде епикриза за лечението, което Ви е проведено. Същата трябва да предоставите на ОПЛ и/или наблюдаващия ви специалист от извънболничната помощ. Желателно е епикризата да се предоставя на приемащото лечебно заведение за болнична медицинска помощ при евентулна последваща хоспитализация.

Уверете се, когато напускате отделението, че имате:

  • Всички необходими лекарства, от които се нуждаете;
  • Всички медицински документи, които следва да Ви бъдат издадени или които допълнително сте поискали;
  • Датите и времето за всички предстоящи контролни прегледи, ако имате насрочени такива;
  • Дрехи за пътуване;
  • Някой, който да Ви откара у дома /можете да ползвата линейка само срещу заплащане или по медицински показания/.

Когато се прибирете вкъщи

Ако имате медицински проблеми след дехоспитализацията, които са пряко свързани със заболяването Ви,  не се колебайте да се свържете с лекуващия лекар и да поискате по ранна дата за контролен преглед.

Политиката на болницата  е ориентирана към съвременни методи на лечение и проследяване хода на Вашето заболяване.

 

МОЛЯ, НЕ ВЗЕМАЙТЕ СЪС СЕБЕ СИ НИКАКВО БОЛНИЧНО ИМУЩЕСТВО. 

НИЕ ЩЕ ИМАМЕ НУЖДА ОТ НЕГО ЗА ДРУГ ПАЦИЕНТ.

МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК ВТОРО ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

1. Дарение

2. Дарение за COVID-19