СТРУКТУРА

 

Разполага с 35 легла, от които 10 легла в интензивна зала.

 

ДЕЙНОСТ 

В Отделението се осъществява дейност по обща кардиология, по интензивно лечение на сърдечно-съдовите заболявания и контрол на критичните нарушения на хемодинамиката, неинвазивна диагностика и инвазивна кардиология с 24-часово разположение за интервенционално лечение на остър миокарден инфаркт.
В Отделението работят 15 лекари, от които трима лекари със сертификат за инвазивна диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания.

 

Andreev

 

Началник отделение: д-р Николай Андреев

Завършва медицина във ВМИ-София през 1983г. От 1983г. до 1984г. работи в Окръжна клинична болница - Пазарджик като ординатор Ревмокардиологичен кабинет, Консултативна поликлиника; от 1984 до 1997г. - като ординатор във Второ вътрешно отделение; от 1997 до 1998г. - старши ординатор в същото отделение; от 1998 до 2000г. - завеждащ Ревмокардиологично отделение; 2000 - 2006г. - старши ординатор II-ро вътрешно отделение. От 2006 до 2011 г. е началник II- ро вътрешно отделение. 

От 2011 г. е началник на  Кардиологично отделение.
Придобива специалност „Вътрешни болести” през 1991г. и „Кардиология” през 1994 год.

 

  

Старши лекар: д-р Петър Лазов

Лекари: д-р Стефан Колев- специалност „Вътрешни болести“, „Кардиология“;

д-р Иванка Праматарова- специалност „Кардиология“;

д-р Костадин Узунов- специалност Кардиология";

д-р Надежда Ангелова- специалност Кардиология";

д-р Кристиан Аргиров- специалност Кардиология";

д-р Асен Дончев- специалност Кардиология";

д-р Стоян Минев- специалност „Вътрешни болести“;

д-р Николина Райчева;

 

 

Специализанти: д-р Юлиана Чаушева, д-р Глория Дамянова, д-р Христо Глухов, д-р Светла Исова, д-р Теодора Петканова;

 

 

Лаборатория за сърдечни катетеризации

 

 22222222

 

д-р Петър Лазов-специалност Вътрешни болести“, Кардиология“

д-р Стефан Колев-специалност Вътрешни болести“, Кардиология“

 

 

Старша мед. сестра - Величка Йончева

 

Телефони: 034/408 729 – технически сътрудник, 13 – 14 часа; за останалите структури на Отделението – през централа 0882 805 655.

Сведения за състоянието на болните се дават на входа на отделението от 12:30 до 13:00 часа.
Моля, на телефона на Интензивна зала звънете само при изключителна неотложност.

МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК КАРДИОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ III-ТО НИВО
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение