СТРУКТУРА

Разполага с 41 легла, разпределени в два сектора:

 Сектор по Ендокринология и болести на обмяната

 Сектор по Гастроентерология

ДЕЙНОСТ: 

В отделението се  лекуват пациенти с ендокринологични и гастроентерологични заболявания:

  - Декомпенсиран захарен диабет с всички усложнения, заболявания на щитовидната жлеза -  хипотиреоидизъм, хипертиреоидизъм и други.

  - Заболявания на горния и долния гастроинтестинален тракт, черен дроб, хепатобилиарната система и панкреаса -  гастрити, язвена болест,  хроничен колит, хронични възпалителни заболявания на червата - Улцерозен колит и Болест на Крон,  доброкачествени и злокачествени новообразувания – полипи и тумори, хронични вирусни хепатити, автоимунни хепатити, алкохолна и неалкохолна стеатозна болест, стеатозен хепатит, чернодробна цироза с всичките  и усложнения,  хронични  панкреатити, жлъчно - каменна болест, хроничен обострен калкулозен холецистит – възпаление на жлъчния мехур с камъни,  хроничен обострен панкреатит, тумори на панкреаса и други.

Клинични пътеки, по които се работи в Първо вътрешно отделение:

    КП № 78 Диагностика и лечение на Декомпенсиран захарен диабет
    КП № 68 Диагностика и лечение  на заболявания  на горния гастроинтестинален тракт
    КП № 69 Високоспециализирани интервенционални  процедури  при заболявания на гастроинтестиналния тракт
    КП № 70 Диагностика и лечение на Болест на Крон и Улцерозен колит
    КП № 71 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво
    КП № 72 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт
    КП № 73 Високоспециализирани интервенционални  процедури  при заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
    КП №74 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
    КП № 75 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания – цироза
    КП № 76 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания – хронични  хепатити и други

 

В отделението се извършва  ехография на щитоводна жлеза,  конвенционална  ехография на коремни органи, абдоминална Доплер ехография, контрастно - усилена ехография на коремни органи. Извършват се биопсии под ехографски контрол - на черен дроб и т.н.

Осъществяват се ендоскопски изследвания на горния и долния гастроинтестинален тракт -  езофаго-фиброгастродуоденоскопия / фиброгастроскопия / ФГС -  извършва  се ендоскопски оглед на хранопровод, стомах и дванадесетопръстник. Чрез фиброколоноскопията / ФКС се осъществява ендоскопско изследване – оглеждане на дебелото черво. При необходимост се вземат биопсии. Работят се почти всички възможни за гастроентерологията  интервенционални процедури за диагностика и лечение на заболяванията на горния и долния гастроинтестинален тракт -  пункции под ехографски контрол с диагностична и терапевтична цел, полипектомии във всички кухи органи -  хранопровод, стомах,  дванадесетопръстник, дебело черво и ректум, ендоскопска мукозна резекция и ендоскопска субмукозна резекция.

В отделението се извършва диагностика и лечение на заболяванията на черен дроб, хепатобилиарната система, панкреас и перитонеум: хронични вирусни хепатити, автоимунни хепатити, чернодробна цироза с всичките и усложнения, първични и метастатични чернодробни тумори, хронично възпаление на жлъчния мехур- холецистит, жлъчно- каменна болест, холедохолитиаза, хроничен панкреатит,  тумори на панкреаса и перитонеума.

Отделението  разполага с едни от най - модерните ехографски и ендоскопски апаратури за извършване в пълен обем на диагностични и терапевтични дейности.

Екипът на отделението се състои от лекари, медицински сестри- специалисти по здравни грижи, медицински секретари и санитари.

Лекарският  персонал е от ендокринолози, гастроентеролози, интернисти и лекари – специализанти.

 

nikolay-stoyanov

 

 Началник отделение:  Д-р Николай Стоянов – специалност „ Ендокринология  и болести на обмяната”, „ Вътрешни болести”

Лекари:

Д-р  Йорданка  Кръстева- специалност

„ Вътрешни болести”
Д-р  Минко  Базитов- специалност „Гастроентерология”

Д-р Емилия Христова-специалност "Гастроентерология"

Д-р Райна Соколова-специалност "Вътрешни болести", "Гастроентерология"
Д-р Десислава  Василева- специалност

„Ендокринология  и болести на обмяната”

Д-р Сираган Дереджян-специалност "Вътрешни болести", "Гастроентерология"

Д-р Иван Козложов-специалност "Ендокринология и болести на обмяната", "Обща медицина"

Д-р Апостол Апостолов- специалност „Анестезиология и интензивно лечение“

 

Д-р Тоника Атанасова- лекар- специализант по „ Ендокринология  и болести на обмяната”
Д-р Стефанка Кисова- лекар- специализант по „ Ендокринология  и болести на обмяната”
Д-р Михаил Чолаков - лекар- специализант по „ Ендокринология  и болести на обмяната”
Д-р Радостин  Рашев - лекар- специализант по „ Ендокринология  и болести на обмяната”

 

 

 

 

 

Старша медицинска сестра - Величка Джонева - специалност
„ Управление на здравните грижи”

 

Телефони за връзка: 034/ 408 724,  034/408 745, 0882 805 680

 

Д-р Николай Стоянов-Началник отделение 

Завършва медицина през 1989 г. във ВМИ-Пловдив, филиал Пазарджик.
Започва работа в ОБ – Панагюрище като ординатор във Вътрешно отделение.

От 1993 до 1994 г. е главен специалист по Здравеопазване в Община Пазарджик.
От 1994 до 2000 г. е ординатор във Вътрешно отделение на ОРБ-Пазарджик.
Началник на Първо вътрешно отделение на МБАЛ-Пазарджик  е от 2000 г.

Специалности: “Вътрешни болести” – 1995 г.,“Ендокринология” – 2000 г.

 

МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК ПЪРВО ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение