СТРУКТУРА

Разполага с 22 легла, разпределени в два сектора:

  • Детски кърмачески сектор
  • Клинично - алергологичен сектор

ДЕЙНОСТ

Диагностично уточняване и лечение на заболявания от всички профили на педиатрията на деца от 0 до 1-годишна възраст.
Новата медицинска апаратура, в голямата си част дарение от Българската Коледа дава възможност за адекватна диагностика и терапия на детските заболявания.
В отделението работят лекари-специалисти по “Детски болести”, “Инфекциозни болести”, “Клинична алергология” и специалисти по здравни грижи.

 

Началник отделение - д-р Елена Василева -Церовска-специалност „Детски болести“


Старши лекар: д-р Пламен Парнарев-специалност „Детски болести“,“Физиотерапия“, „Клинична алергология“


Лекари: д-р Лушка Иванова – Маринова-специалност „Детски болести“,“Инфекциозни болести“
д-р Татяна Ченчева-специалност „Детски болести“
д-р Нели Петерчева-специалност „Детски болести“

д-р Кръстана Видева- специалност "Педиатрия"
д-р Ангелина Николова

Специализанти: д-р Павлина Спасова, д-р Величка Накова

 

Старша мед. сестра - Петрунка Николова

 

Телефони: 034/ 408 757, 408 756, 0882 805 620

 

 

elena-vasileva-tserovska

Д-р Елена Василева- Церовска - Началник отделение

Завършва медицина през 1986 г. във ВМИ-Пловдив. От 1986 до 2000 г. работи в Първо детско отделение на МБАЛ-Пазарджик.
От 2000 г. е Началник  на Първо педиатрично отделение.
Придобива специалност “Педиатрия” през 1992 г.  През 1996г.  завършва  курс по Абдоминална ехография за деца.

 

 

МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК ПЪРВО ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение