СТРУКТУРА
Отделението функционира от 01.02.2007 г. като самостоятелна структура с легла за диагностично изясняване за 24 часа.

 

ДЕЙНОСТ

  • Регистрационно-информационен сектор - свързан е с единната информационна система на болницата.
  • Зала за диагностично уточняване и наблюдение - с 3 легла за престой до 24 часа.
  • Противошокова зала с апаратура за мониториране на жизнените параметри- дефибрилатор, респиратор и инфузионни помпи.

Екипът на Спешно отделение се състои от 16 лекари, фелдшери и медицински сестри и помощен персонал.

 

Началник отделение - д-р Лидия Гочева-специалност „ Спешна медицина“, „Нервни болести“


Старши лекар: д-р Албена Петкова


Лекари: д-р Георги Панчев
д-р Дора Панчева—специалност „Детски болести“

д-р Димитрийка Чалъкова-специалност "Социална медицина и обществено здраве"

д-р Руска Китова
д-р Пламен Еленин
д-р Ивелина Дикова

д-р Фардин Фаридин

д-р Доган Айтимур

д-р Гюргин Каяр 

 д-р Хусеин Мустафа

д-р Дафина Генова- Разградлиева

д-р Валентин Шопов

д-р Ани Палавеева

д-р Рашад Омар Куатли

Специализанти: д-р Димитър Бакалов

 

Старша мед. сестра - Ангелина Сотирова - специалност "Управление на Здравните грижи"

 

Телефони : 034/ 408 635, 408 664, 408 636

 

 

lidiya-gochevaД-р Лидия Гочева - Началник отделение

Завършва медицина в  МУ-Пловдив през 2003 г.
От 2004 до 2007 г. работи в ЦСМП -град Пазарджик като лекар-ординатор.

От 2007 до 2010 г. работи в Първо вътрешно отделение на МБАЛ – Пазарджик като ординатор.
През 2009 г. специализира Спешна медицина.
От 20.10.2010 г. е началник  на Спешно отделение.

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение