На основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и т.1 и т. 2 от Правилата по Приложение №1 към чл. 29 , ал. 2 от ППЗПП, „МБАЛ Пазарджик” АД обявява търг с тайно наддаване на активи, собственост на лечебното заведение.

 

 

Обявление

 

Решение

 

Образци

 

Договор Вендинг машина Топли напитки

 

Договор Вендинг Многокомпонентен автомат

 

 

 

 

На основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и т.1 и т. 2 от Правилата по Приложение №1 към чл. 29 , ал. 2 от ППЗПП, „МБАЛ Пазарджик” АД обявява търг с тайно наддаване на активи, собственост на лечебното заведение.

 

Обявление

 

Решение

 

Образци

 

Договор здр. зав.

 

Договор АТМ

 

 

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение