Срещите с тях се уреждат от близките.
В двора на лечебното заведение има реставриран параклис. Всеки четвъртък от 8.00 ч. се провеждат религиозни служби.

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение