Настоящият зам.-председател на Съвета на директорите на "МБАЛ- Пазарджик" АД проф. Златин Киряков остава в ръководството на болницата. Това стана ясно, след като Министерството на здравеопазването обяви резултатите от проведения конкурс.


МЗ обяви конкурс за представител на държавата в ръководството на лечебното заведение, като единственият, подал документи за позицията, бе проф. Киряков.
След като премина успешно през първите два етапа на конкурса – проверка на документите за съответствие и представяне на концепция за развитие на лечебното заведение, проф. Златин Киряков се справи и с третия етап – събеседване с комисия, на което кандидатите защитават концепциите си и отговарят основно на въпроси, свързани със здравното законодателство.

Така Златин Киряков ще продължи да бъде член на Съвета на директорите на "МБАЛ- Пазарджик" като представител на държавата.

Договорът за възлагане на управлението с избрания кандидат се сключва за срок до 24.08.2024 г. – до изтичане на мандата на Съвета на директорите.

 

prof Kiryakov SD

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение