-Повече от три години сте изпълнителен директор на МБАЛ-Пазарджик. Какво беше това време за Вас ?

 

Д-р К.Т. : Точно три години и половина съм изпълнителен директор на най-голямото лечебно заведение в Пазарджишка област. Много и различни бяха предизвикателствата, с които трябваше да се справим и продължаваме да се справяме. За това време се смениха и петима здравни министри. Не беше лесно, но заедно с моя екип успяхме.

 

-Кога ви беше най-трудно?

 

Д-р К.Т. : Няколко месеца, след като поех ръководството на болницата ни сполетя световната ковид пандемия. За всички беше нова и страшна болест и никой не знаеше кои са най-правилните действия в такава напрегната обстановка. Наложи ми се да взема и много трудни решения.

 

-Как се отрази пандемията от Ковид 19 на работата в лечебното заведение?

 

Д-р К.Т. : Пандемията се оказа по-тежка и по-продължителна от очакванията. Болницата премина през много затруднения. Наложи се преместване и преустройство на отделения с цел обособяване на „COVID- реанимация” и увеличаване броя на ковид леглата. Получи се отлив на пациенти с други заболявания, които отлагаха лечението си поради страх от коронавирус. Това оказа негативен ефект не само върху здравето на хората, но и върху финансовия резултат на дружеството. В същото време, като най-голямо лечебно заведение в областта сме приели и лекували болшинството пациенти, болни от COVID-19. Наложи се спешно закупуване на медицинска апаратура, както и уреди за дезинфекция на въздуха в отделенията. Възникна опасност от драстични промени по отношение на човешките ресурси, свързани с напускане на медици и заразен медицински и немедицински персонал. Затворихме и поставихме под карантина най-голямото в областта Отделение по анестезиология и интензивно лечение, което затрудни работата на цялата болница. Наложи се привличане и командироване на допълнителен персонал. Въпреки всички трудности, през които преминахме, можем да отбележим, че нашите усилия в борбата с коронавируса не останаха незабелязани. Медици от „Инфекциозно отделение“ получиха награди от Български лекарски съюз и президента Румен Радев. И въпреки негативния ефект от коронавируса, не допуснахме просрочване на задължения към доставчици и персонал. Заплатите и допълнителните възнаграждения са изплащани без забавяния и отлагания, включително и допълнителните средства за медиците на първа линия в борбата с COVID-19.

 

-За какво са изразходвани най-много средства?

 

Д-р К.Т.: Не само по време на ковид пандемията, а и към настоящия момент най- много средства или около 70 % от приходите ни, отиват за заплати. Ако изключим трудовите възнаграждения на персонала, то най-много пари се харчат за апаратура, консумативи и лекарства.

 

-Какви инвестиции успяхте да направите?

 

Д-р К.Т.: За периода, в който съм изпълнителен директор на МБАЛ-Пазарджик, са направени инвестиции в лечебното заведение за около 9 млн. лв. В рамките на финансовите ни възможности са извършени частични ремонти и подмяна на апаратура. Акцентът върху изпълняваната до сега инвестиционна програма е поставен върху мероприятията за повишаване на качеството на диагностичната и лечебната дейност чрез закупуване на съвременна и надеждна медицинска техника.
Със средства, отпуснати от Министерството на здравеопазването, беше закупен нов ангиограф, подменени бяха 5 от служебните асансьори. Очакваме да заработи нов рентгенов апарат и нова стерилизация, която също е сериозна инвестиция и може да кажем, че тя ще е сред най-модерните в страната. Със средства на болницата закупихме нови апарати за хемодиализа, ехографи за различните отделения, дихателни апарати, анестезиологични апарати, нови кувьози и други.

 

-Какви още подобрения планирате да бъдат извършени в болницата?

 

Д-р К.Т.: Планираме да продължим с вътрешните ремонти на голяма част от отделенията, както и при възможност да закупуваме още нова и модерна апаратура , включително и ЯМР. Изграждаме и ново Спешно отделение, а ремонтните дейности по него са част от големия инвестиционен проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.
Много ми се иска да можем да изградим и фотоволтаична инсталация и акумулаторна станция за генериране на ел. енергия за собствени нужди.


-Има ли финансови задължения болницата и неразплатени сметки?

 

Д-р К.Т : Въпреки всички трудности и недофинансирането на клиничните пътеки през изминалите три години и половина дружеството завършва на печалба и без задължения към доставчици. А финансовата 2022 г. със счетоводна печалба от 996 х. лв. и без просрочени задължения. Към момента нямаме нито финансови задължения към доставчици, нито сметки, които да не са разплатени.


-Трябва ли да се промени моделът на финансиране на областните болници, каквато е и МБАЛ-Пазарджик?

 

Д-р К.Т : След многократни наши усилия на директорите на областните болници да се допълни финансирането на някои недофинансирани дейности вече има Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения.
На другите търговски дружества освен областните болници не е вменено да поддържат готовност при бедствия и аварии. Трябва да има субсидиране за Инфекциозните отделения, Отделенията по трансфузионна хематология, Патоанатомия и съдебна медицина,ТЕЛК


- Какви са основните проблеми, с които се сблъсквате?

 

Д-р К.Т : Основните проблеми, стоящи пред болницата не са по-различни от тези на другите лечебни заведения в страната. Те са свързани с неразплатени от НЗОК/РЗОК, но изработени клинични пътеки над определената месечна стойност. Увеличение на цените на лекарствените продукти, медицински консумативи, ел. енергия, природен газ, медицински газове и др.  Част от материалната база и съществуващата инфраструктура са стари. Видът на застрояване в болницата е павилионно смесен тип и се нуждае от постоянни ремонти.


-Какво мислите за идеята болниците да не бъдат търговски дружества?


Д-р К.Т : Това е идея, но какъв статут да имат болниците, е политическо решение, което трябва да премине през обществено обсъждане с БЛС и други съсловни организации, но важното е независимо от собствеността им, болниците да се управляват добре и отговорно и пациентите да са удовлетворени от услугите, които получават.

 

-Успявате ли да задържите медицинския персонал и да привличате нови специалисти?


Д-р К.Т.: Стремим се да задържим качествените специалисти и да привличаме нови. Радвам се, че създаваме добри условия за работа, за да идват при нас колеги от Пловдив, София и други населени места. Трудно е, но до голяма степен успяваме. Най-вече чрез коректно отношение и конкурентно възнаграждение. Искам да превърнем болницата в университетска, за да стимулираме лекарите в кариерно развитие.


-Имате ли недостиг на лекари и медицински сестри?

 

Д-р К.Т : Относно лекари болницата е обезпечена. Имаме и доста млади лекари и специализанти, които специализират при нас. Съвсем наскоро получихме нова акредитация за обучение на студенти и специализанти. И при нас най-вече има недостиг на медицински специалисти по здравни грижи. Голяма част от медицинските сестри са в пенсионна възраст, но продължават да работят. Към момента 52 са незаетите щатове за специалисти по здравни грижи-медицински сестри, акушерки, лаборанти. Това е най-сериозният проблем пред лечебното заведение, защото нови специалисти трудно се намират и няма откъде да привлечем. Това обаче е проблем за цялата страна, а виждаме , че вече се превръща и в световен проблем. И мисля, че е крайно време професията „медицинска сестра“ да стане защитена професия.

 

-Какво за Вас ще означава, че сте бил успешен директор?

 

Д-р К.Т : За мен означава „Доверие“. Успешен директор за мен значи да имам доверието на колегите от болницата-лекари, медицински сестри, лаборанти и останалите специалисти в лечебното заведение. Да имам и доверието на пациентите, които избират и ще продължават да избират нашата болница за лечението си. Искам да имам и доверието на нашите партньори, с които работата ни свързва.


-Какво искате да пожелаете на Вас и вашите колеги?

 

Д-р К.Т: МБАЛ–Пазарджик разполага с необходимите ресурси и възможности, за да продължи да бъде търсено лечебно заведение и да издържи на конкуренцията на останалите лечебни заведения в региона. Това, което си пожелавам на мен и колегите ми, е да сме живи и здрави и да имаме сили и амбиция да се справяме с всекидневните предизвикателства, които за областна болница не са никак малко. Искам да продължим да изпълняваме мисията на нашата болница -спасяването на повече човешки животи!

 

DSC 0234

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение