С благодарствено писмо, икона и стаен жасмин изненадаха Грозденка Петрова в Отделението по обща и клинична патология и съдебна медицина на МБАЛ-Пазарджик. Старшата лаборантка се разделя с работата и колегите след близо 47 години в болницата.
Грозденка Петрова започва работа като лаборантка в отделението, когато е едва на 19 години. Призна, че и е трудно да се раздели с колектива, но е вече на 66 години и смята, че е време да излезе в пенсия.

продължава>

„Натоварването, на което са подложени лекари, медицински сестри и персоналът на лечебните заведения е огромно и често изтощението е до краен предел. Синдромът на професионалното прегаряне или т. нар. „burnaout” засяга около 30-40% от заетите в здравната система“. Данните изнесе главната сестра на МБАЛ-Пазарджик Елена Станчева-магистър по консултативна психология при презентация на тема „Професионално прегаряне при медицинските специалисти- Burnout синдром“.

продължава>

„МБАЛ -Пазарджик“ АД обявява конкурс за лекари-специализанти за 11 отделения. По едно свободно място има в Отделението по физикална и рехабилитационна медицина,Очно отделение, Хирургия, Инфекциозно отделение, Отделение по обща и клинична патология,Кардиология, Урология, Неврология.

продължава>

"МБАЛ-Пазарджик" АД търси да назначи операционен санитар за Отделение по ортопедия и травматология.
Описание на длъжностните задължения :
- Придружава болните за извършване на определени изследвания;
- участва при извършването на планови, спешни и амбулаторни операции и манипулации в отделението и операционния блок
- поддържа хигиената в операционната зала, гипсовъчната зала и помощните помещения
-асистира на лекари и медицински сестри по време на операция.

продължава>

Ден на родилната помощ отбелязаха  Акушеро-гинекологичното отделение и Неонатологичното отделение на МБАЛ-Пазарджик.

„Раждането е една магия, едно чудо, а ние акушер-гинеколозите сме най-привилигированите хора, които поемаме новия живот за първи път в ръцете си. Благодаря Ви колеги за всеотдайността в съвместната ни работа през изминалата година. Пожелавам на себе си и на всички Вас повече здрави бебета и повече щастливи майки през тази година. Нашата цел е да чуем детския плач в първия път, когато поема въздух новороденото и да видим щастливите усмивки на майките. Благодаря Ви за всичко и пожелавам безпроблемни и леки раждания.“С тези думи се обърна началникът на АГО д-р Анна Геворгян към своите колеги и гостите на тържеството, посветено на празника.

продължава>

Още статии...
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение